De Gemeenteraadsverkiezingen van 2022: lokale partijen komen als winnaar uit de bus

Op 16 maart vonden de verkiezingen voor de gemeenteraad 2022-2026 plaats. De stemmen zijn bijna allemaal binnen en de uitkomst is duidelijk: lokale partijen winnen veel terrein en zijn samen veruit de grootste! De lokale partijen halen gezamenlijk ruim 3.400 zetels binnen. Dit zijn de uitslagen van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022:

De uitslagen

De opkomst was bij deze verkiezingen historisch laag: met 50,4% lag dit 3,7% lager dan de vorige verkiezingen. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen en het aantal gewonnen zetels (tussenstand 17 maart 2022):

PartijZetels vorige verkiezingenZetels verkiezingen 2022
Lokale partijen27823457
CDA13421105
VVD1126987
D66599618
PvdA554557
Groenlinks524537
ChristenUnie337304
SP276173
SGP197229
FvD349
PVV7261
Partij vd Dieren3563
50PLUS3425
DENK2226
BVNL017
Volt019
Bij118
Ja2102

Bron: AD

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

Op basis van de uitslagen van de verkiezingen zal de komende tijd verkend worden welke coalities de komende vier jaar de gemeenten gaan besturen. Ook zullen de verkiezingsprogramma’s worden vertaald in coalitieakkoorden met speerpunten voor de komende vier jaar. Hierin zullen taken en ambities op het gebied van bijvoorbeeld sociaal domein, energie, klimaatadaptatie, circulariteit, woningbouw en mobiliteit mogelijk ook een plek krijgen.

Het nieuwe beleid en de uitvoering ervan zal ook vertaald moeten worden naar financiën, capaciteit en kennis. Afhankelijk van de speerpunten van de nieuwgevormde coalitie kan het interessant zijn om te kijken of deze aansluiten bij die van de Provincie, het Rijk of Europa. Voor het realiseren van deze ambities kan uw gemeente gebruik maken van diverse subsidieprogramma’s. Wilt uw gemeente bijvoorbeeld gaan investeren in de bouw van nieuwe woningen voor starters en middeninkomens? Dan kan er subsidie aangevraagd worden vanuit de Woningbouwimpuls. Of stimuleer de innovatiekracht van uw regio met Interreg NWE.

Advies of ondersteuning nodig?

Heeft uw gemeente grote ambities waar extra financiële slagkracht voor nodig is om deze te realiseren? Of heeft u al een concreet project waarvoor u subsidie zoekt? Hezelburcht werkt al jaren samen met gemeenten door heel Nederland. Onze specialisten hebben de nodige kennis en expertise voor het aanvragen van subsidies op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau. Hezelburcht levert diensten zoals het uitvoeren van subsidiescans, subsidiecoördinatie en -management en het opstellen van sterke aanvragen met de hoogste succeskans. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en hoe wij uw gemeente kunnen ondersteunen.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen over dit artikel? Of bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw gemeente? Neem contact met ons op:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00