Subsidies voor Artificial Intelligence (AI)

De technologische wereld is in ongekend tempo veranderd in afgelopen decennia. Eén van de technieken die hiervan heeft geprofiteerd is kunstmatige intelligentie, beter bekend als Artificial Intelligence (AI). De term AI is voor het eerst geïntroduceerd in 1956, maar de radicale veranderingen die deze innovatie teweegbrengt zijn pas echt merkbaar sinds het begin van de 21ste eeuw. Door de 40 biljoen MB aan data die we tegenwoordig jaarlijks creëren, staat deze data-gedreven techniek nog maar in de kinderschoenen van het potentieel dat het kan bereiken. En wij in Nederland, zijn één van de koplopers in het innoveren binnen dit sleutelgebied. Om koploper te blijven zijn subsidies en financiering voor Artificial Intelligence (AI) projecten noodzakelijk.

AI afbeelding

Artificial Intelligence als sleuteltechnologie

De stempel ‘sleuteltechnologie’ die AI gekregen heeft laat zien dat de aard van deze innovatie de mogelijkheid heeft om radicale impact te maken in verschillende sectoren. Een sleuteltechnologie is namelijk essentieel voor nieuwe oplossingen in maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is het ook een grote drijfveer voor economische groei, vergroten van de concurrentie en het versterken van de arbeidsmarkt. Het toepassen van AI krijgt daardoor een steeds grotere rol in Nederland en de uitdagingen op AI-gebied worden steeds complexer.

Om touwtrekker te blijven en innovatie te steunen zijn grote investeringen nodig. Om deze investeringen te stimuleren stelt de overheid op regionaal, nationaal en Europees niveau verschillende subsidies beschikbaar voor zowel organisaties met AI als kernontwikkeling als organisaties en samenwerkingsverbanden die AI willen implementeren in de bedrijfsvoering.

Subsidies voor AI-projecten

Doordat AI, net als ICT in het algemeen, een bijdrage levert aan veel innovatietrajecten als enabling technology, bestaan er voor AI meerdere innovatiesubsidies. Zo zijn er enerzijds fiscale stimuleringsregelingen om de loonkosten van innovatie te drukken, denk aan de WBSO ICT. Anderzijds zijn er subsidies om een deel van de ontwikkelingskosten gefinancierd te krijgen, zoals de MIT R&D AI, Digital Europe en Horizon Europe.

Bent u bezig met de ontwikkeling van een AI-innovatie? Of wilt u deze technologie toepassen bunnen uw organisatie? Onze AI-specialisten adviseren u graag over de subsidiemogelijkheden die dit mogelijk maken. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Ontdek de mogelijkheden!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Bij Hezelburcht stemmen wij onze dienstverlening af op uw wensen. We bespreken de subsidiemogelijkheden en onze dienstverlening graag tijdens een vrijblijvende kennismaking.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00