Voor welke uitdagingen komt de volgende generatie Artificial Intelligence innovaties te staan?

Dat Artificial intelligence (AI) een begrip is dat niet meer weg te denken is, is al een aantal jaren duidelijk. Deze opkomende sector is tot bloei gekomen als Enabling Technology in het begin van de 21ste eeuw, maar werd al in 1956 voor het eerst beschreven door ‘The father of AI’: John McCarthy. De ontwikkelingen in het AI veld hebben elkaar in raptempo opgevolgd, hand in hand met de technologische sprongen die deze vernieuwingen mogelijk hebben gemaakt. De achtbaan van ontwikkeling brengt echter tegenwoordig ook nieuwe problemen met zich mee. Dit zijn de vier grootste hordes die de techniek moet zien te overwinnen:

Datagebrek

De motor onder de motorkap van AI is natuurlijk de data waarmee deze getraind is. Maar het verzamelen en labelen van kwalitatief hoogwaardige data is steeds frequenter een limiterende factor binnen het vakgebied. Daarnaast is het verkrijgen van een omvangrijke en uitgebreide dataset een desastreus lastige opgave. Het gebrek aan kwalitatieve datasets is daarmee één van de meest voorkomende oorzaken van een slecht functionerende AI. Met name start-ups en beginnende applicaties lopen tegen deze drempel aan waardoor het risico ontstaat op stagnatie in groei van AI-innovaties. Nieuwe toepassingen worden hierdoor mogelijk nog vóór lancering afgeremd.

Privacy en Security

Als de data eenmaal verzameld is, levert het bezit vervolgens ook andere moeilijkheden op. Met name het veilig gebruik en anoniem opslaan ervan komt onder druk te staan. Sommige datasets die gebruikt worden om een neural network te trainen bestaan uit miljoenen gebruikersgegevens, en soms wordt zelfs informatie gebruikt zonder dat daar toestemming voor verkregen is. Denk bijvoorbeeld aan het Cambridge Analytica en Facebook schandaal. Maar wat kunnen we hieruit leren? Het omgaan met grote hoeveelheden data brengt veel verantwoordelijkheid en gevaar met zich mee. Door beter te reguleren met verordeningen zoals de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en data anonimiteit en encryptie toe te passen, zorgen we ervoor dat we machine learning en neural networks kunnen blijven gebruiken zonder gevaar op datamisbruik.

Algoritme Transparantie

Als de data de motor is van een Artificial Intelligence systeem, dan is het algoritme de bestuurder van de auto. De bestuurder bepaalt de richting van het systeem: de beslissingen en voorspellingen die genomen worden door het model. Zodra algoritmes toenemen in complexiteit om de benodigde nauwkeurigheid te bereiken worden ze steeds minder makkelijk te begrijpen voor de mens. Vooral unsupervised neural networks kunnen op onbegrijpelijke wijze tot de gewenste resultaten komen. Om Artificial Intelligence te vertrouwen en te integreren in onze samenleving en wetgeving, zullen we transparante oplossingen moeten prioriteren.

Data Bias

Daarnaast zijn transparante algoritmes niet alleen belangrijk om ze te kunnen vertrouwen, ook zijn ze nodig om data bias en discriminatie tegen te gaan. Zoals eerder beschreven staat de data centraal in de werking van een AI systeem, en het algoritme bepaalt welke richting de resultaten opgaan. Een model dat getraind is met data die onvoldoende etnische, gender en rassen verscheidenheid bevat zal ongetwijfeld andere voorkeuren ontwikkelen als een neural network dat volledig zonder vooroordelen is vormgegeven. Ook de regels van het algoritme die definiëren hoe de AI omgaat met data zijn hierbij van belang.

Artificial Intelligence brengt grote vraagstukken met zich mee

Artificial Intelligence is een echte sleuteltechnologie geworden, maar de centrale rol die deze techniek aan het innemen is binnen onze samenleving brengt de nodige sociale en ethische vraagstukken met zich mee. Hoe vergaren we op een geschikte manier voldoende data? Hoe gaan we op de juiste manier om met deze data? Hoe houden we zicht op de techniek, en kunnen we begrijpen wat onze computer programma’s uitvoeren?

Het zijn nogal wat vragen, en ik zou er zelfs nog één aan willen toevoegen: Hoe zorgen we dat Artificial Intelligence een duurzame techniek blijft? Zonder miljarden bytes aan data, uren aan rekenkracht en zwaar belaste netwerken. Het is mijn inziens tijd om de pubertijdfase en het wilde westen van alsmaar meer nieuwe innovaties en oplossing achter ons te laten, en AI tot een echte volwassen enabling technology te maken. In deze nieuwe generatie innovaties gaat een sociaal, ethisch en duurzaam verantwoorde AI een cruciale rol spelen, en deze thema’s zullen dan ook ongetwijfeld terugkomen in subsidieprogramma’s en succesvolle aanvragen in een hoog competitieve subsidiemarkt.

Meer informatie over subsidies en financiering van Artificial Intelligence

Wilt u met mij sparren over deze ontwikkelingen of de subsidiemogelijkheden voor uw AI-project? Of wilt u meer weten over de diensten van Hezelburcht? Dit kan tijdens een vrijblijvende kennismaking! Neem contact met mij op via het emailadres k.olderikkert@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Neem contact op

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op via het onderstaande formulier of bel direct naar 088 495 20 00:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00