Hoe kunstmatige intelligentie het Europese en Nederlandse subsidielandschap vorm geeft

Er zijn maar weinig technologieën die op zo veel verschillende gebieden en markten kunnen worden toegepast als kunstmatige intelligentie (AI). Of het nu gaat om gepersonaliseerde gezondheidszorg, slimmere coördinatie van energiedistributie of de cyber-fysieke transformatie van de maakindustrie. Sectoren die door innovatie worden gedreven leggen steeds meer de nadruk op AI als een belangrijke sleuteltechnologie. Als gevolg hiervan groeit de Europese AI-markt enorm, met een verwachte toename van € 2 miljard in 2018 tot meer dan € 26 miljard in 2025. Deze groei wordt enerzijds gekenmerkt door een investeringsimpuls van grote ondernemingen – ruim 28% maakt nu al gebruik van AI – en anderzijds door een continue toestroom van start-ups en spin-offs.

Spar met een specialist!

AI in de samenleving

Binnen deze lijn zijn beleidsmakers ook begonnen met het benadrukken van het belang van AI voor het vormgeven van de Europese samenleving en economie. In een strategiedocument over AI bestempelt de Europese Commissie (EC) AI als een van de belangrijkste technologieën van de 21ste eeuw en wil zij in dit verband de technologische capaciteit van de EU stimuleren. Ook wil de EC zich tegelijkertijd voorbereiden op sociaaleconomische veranderingen op de arbeidsmarkt en zorgen voor passende juridische en ethische kaders. Het doel is op AI gebaseerde oplossingen te creëren die eerlijk en transparant zijn en de waarde van het leven voor iedereen waarborgen en verhogen.

Kunstmatige intelligentie (AI) en het subsidielandschap

Deze industriële en beleidsmatige stimulans voor op AI gebaseerde oplossingen wordt weerspiegeld in het Europese subsidielandschap. Om wereldwijde uitdagingen aan te pakken en het Europese industriële concurrentievermogen te versterken, ondersteunt het grootschalige innovatie- en onderzoeksprogramma Horizon Europe grensverleggende innovaties in de volgende clusters:

Hoewel de doelen en onderliggende oproepen van elke cluster verschillen, is AI een terugkerende technologie die aanwezig moet zijn in de oplossingen voor een bepaalde oproep. Daarnaast bieden steeds meer Europese initiatieven zoals ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) of het European AI Fund mogelijkheden voor kleinschalige financieringen, die vaak gericht zijn op startende ondernemingen en mkb’ers van wie AI een kernactiviteit is.

Nationale subsidiemogelijkheden voor kunstmatige intelligentie

De invloed van AI op het subsidielandschap gaat verder dan het Europese niveau. Zo zijn de meeste landen eigen AI-subsidietrajecten gestart om een koppositie te verwerven in de wereldwijde race naar AI-innovaties en capaciteitsopbouw. Ook de Nederlandse overheid heeft in 2022 laten zien dat zij enorm veel belang hecht aan AI-innovaties. Met een bedrag van € 276 miljoen financiert zij een van de grootste investeringsprogramma’s in kunstmatige intelligentie in Europa, dat zal worden uitgevoerd door de Nederlandse AI Coalitie.

Daarnaast zijn er verschillende AI-oproepen gepubliceerd, gericht op zowel de private als de publieke sector. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft meer dan € 10 miljoen geïnvesteerd in initiatieven die de ontwikkeling van mensgerichte en betrouwbare AI zullen stimuleren. Voor het mkb heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een speciale AI-oproep met een budget van € 2,9 miljoen gelanceerd binnen een van zijn grootste Nederlandse financieringsprogramma’s: het MIT R&D.

AI oplossingen voor maatschappelijke en ethische uitdagingen

Er moet rekening worden houden met twee belangrijke componenten van financieringsstrategieën als het gaat om hoe AI het subsidielandschap vormgeeft: de eerste is het probleem dat moet worden opgelost en de tweede is de instrumenten, strategieën en stakeholders die deel moeten uitmaken van de oplossing. Europese en nationale financieringsinstanties hebben laten zien dat zij AI beschouwen als een van de belangrijkste instrumenten om duurzame oplossingen te creëren voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd stellen beleidsmakers belangrijke vragen over eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid van AI. Hiermee geeft AI vorm aan het Europese en Nederlandse subsidielandschap, zowel als waardevol instrument voor innovatie als bron voor belangrijke maatschappelijke en ethische uitdagingen.

Hezelburcht biedt subsidieadvies en -ondersteuning

Werkt u direct met AI? Of bent u geïnteresseerd in het toepassen van AI in uw innovaties of organisatie? Er zijn diverse subsidiemogelijkheden die mogelijk interessant zijn voor uw project. Ons team kan u helpen bij het vinden van de juiste financieringsmogelijkheden op Europees, nationaal en regionaal niveau. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking met een AI-specialist van Hezelburcht.

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Horizon Europe
Gerelateerde subsidie Horizon Europe
Horizon Europe is hét Europese subsidieprogramma voor baanbrekend onderzoek, technologische ontwikk...Lees verder

contact

Wilt u graag de subsidiemogelijkheden voor uw AI-project verkennen? Neem dan contact met ons op:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00