Topsectoren en Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Voor wie?

Bedrijven, universiteiten, onderzoekscentra en overheden uit topsectoren

Voor wat?

Projecten die bijdragen aan kennisdeling en innovatie

Subsidieadvies of -ondersteuning

Nederland heeft een toppositie in internationaal zaken doen in kennis en innovatie. Om deze toppositie vast te blijven houden en te versterken zijn er in 2011 topsectoren opgericht ter ondersteuning van investeringen, samenwerking en het delen van kennis. Topsectoren bestaan uit het bedrijfsleven (van grootbedrijf tot start-ups), universiteiten, onderzoekscentra en de overheid. De topsectoren hebben één of meerdere Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). Een TKI bepaalt de doelstellingen, financieringsmiddelen en zorgt voor het netwerk en kennisdeling. Een overzicht:

Life Sciences & Health | Health Holland

Nederland, met name Noord-Brabant, heeft binnen de sector Life Sciences & Health (LSH) een aantrekkingskracht voor grote bedrijven van over de hele wereld. De kracht van Nederland op het gebied van LSH ligt in aspecten als de aanwezigheid van hoog aangeschreven kennisinstituten (bijvoorbeeld TU Eindhoven) en innovatieve campussen als Pivot Park en High Tech Campus (waar ook Hezelburcht Eindhoven gevestigd is!). Innovatie en R&D activiteiten binnen de sector LSH wordt gestimuleerd middels samenwerkingsverbanden tussen private en publieke organisaties en kennisinstellingen vanuit .

Energie

De Topsector Energie stimuleert nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Deze innovaties zijn de drijvende kracht achter de overgang naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Het uitgangspant van de Topsector Energie zijn de doelen uit het Klimaatakkoord. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) is de ruggengraat van de Topsector Energie en drijft onderzoeks- en innovatieprojecten aan. Topsector Energie heeft de volgende TKI’s: Energie & industrie; Urban Energy; Nieuw Gas; Wind op Zee; en Biobased Economy.

Agri&Food

De Nederlandse agri- en foodsector bestaan uit veel bedrijven, van klein naar groot, die gezamenlijk een keten vormen van primaire agrarische productie en industriële verwerking. Het TKI Agri&Food coördineert de KIA binnen deze topsector en ondersteunt bedrijven, kennisinstellingen en de overheid bij de uitvoer van kennisontwikkeling en innovatie met betrekking tot bijvoorbeeld kringlooplandbouw of gezond en veilig voedsel. De KIA is gezamenlijk opgesteld door Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

Chemie | Chemistry NL

De Topsector Chemie, bij elkaar gebundeld in TKI Chemistry NL, werkt aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Er ligt een gerichte focus op de thema’s gezondheid, voeding, energie, transport en klimaat & grondstoffen. Het doel van Chemistry NL? Nederland tot hét land van de groene en duurzame chemie maken in 2050!

High Tech Systemen en Materialen | Holland High Tech

TKI Holland High Tech brengt de industrie, kennisinstellingen en de overheid samen bij de creatie van nieuwe en vernieuwde technologieën. Nederland heeft al een sterke positie binnen specifieke (niche) markten in de hightech sector, zoals medische apparaten, en probeert deze positie nog verder te laten groeien.

ICT | Dutch digital delta

De rol van ICT is van groot belang voor onze welvaart, welzijn en productiviteit. Digitale innovaties zijn daarbij onmisbaar voor onze manier van leven en werken. Wij Nederlanders hebben dan ook een infrastructuur gecreëerd die van wereldklasse is. Om dit niveau te behouden is er veel belangstelling voor het bundelen van krachten, delen van kennis en het creëren van kansen met betrekking tot ICT en digitalisering. De Dutch digital delta is hiervoor hét nationale platform waar ICT innovatie en samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap wordt gefaciliteerd.

Logistiek | Dinalog

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het transport van goederen. De kwaliteit moet goed zijn, maar daarnaast moet het ook duurzaam én zo snel mogelijk zijn! Een uitdaging, maar zeker geen die Nederland uit de weggaat. De Topsector Logistiek streeft dan ook naar een internationale toppositie voor Nederland als, onder andere, het land van een aantrekkelijke innovatie- en vestigingsklimaat voor het logistieke bedrijfsleven. In TKI Dinalog komen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid samen om te werken aan het innovatieprogramma van Topsector Logistiek.

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) streeft naar de positie van internationale marktleider op het gebied van tuinbouw, voeding en groene omgeving. Ook binnen deze sector speelt de TKI T&U een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de KIA.

Water & Maritiem

Water speelt een centrale rol in onze economie en vrije tijd. Een goede bescherming van het water is dan ook essentieel. De waterwegen moeten bijvoorbeeld goed bevaarbaar blijven en wanneer er soms te veel en op andere momenten te weinig water is moeten hier oplossingen voor bedacht worden. Daarnaast speelt water ook een belangrijke rol bij het opwekken van energie, denk aan (wind/zonne)energieparken op zee. Binnen de Topsector Water & Maritiem zijn drie verschillende TKI’s opgericht voor de onderdelen Deltatechnologie, Maritieme Techniek en Watertechnologie. Samen vormen zij de kracht achter het oplossen van wateruitdagingen.

Creatieve Industrie | Click NL

De creatieve industrie is een van de snelst groeiende impactrijke sectoren van Nederland. Deze kent op het moment ruim 344.000 banen, zo’n 4% van alle banen in Nederland! De kracht van de creatieve industrie ligt in het vermogen om te innoveren. Bedrijven binnen deze sector ontwikkelen vernieuwde ideeën, producten, diensten, systemen, strategieën en werkwijzen. De TKI Click NL brengt creatieve ondernemers en onderzoekers bij elkaar om tot hoogwaardige innovatieve producten en diensten te komen.

Subsidiekansen binnen Topconsortia voor Kennis en Innovatie

Naast het stimuleren van samenwerking en innovatie bieden diverse Topconsortia voor Kennis en Innovatie ook geldelijke ondersteuning. Wilt u weten wat de subsidiekansen zijn binnen uw sector? Onze specialisten staan u graag te woord, neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

contact

Wij adviseren u graag over de subsidiekansen binnen uw Topsector en TKI! Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Stuur een mail naar info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: