Tweede Kamerverkiezingen 2021: de partijen en hun standpunten over energie en duurzaamheid

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus. Voor veel mensen ligt de keuze al vast en anderen twijfelen nog, een zwevende kiezer dus. Bent u nog een beetje aan het zweven? Wellicht kunnen wij u op weg helpen met een overzicht van de standpunten van de zes grootste partijen omtrent energie en duurzaamheid. Ontdek de visie van elke partij en wat dit mogelijk betekent voor de duurzaamheidsambities van uw organisatie.

De partijen en hun standpunten

VVD

De VVD gelooft in investeren in duurzame energie, waaronder windenergie op zee en zonne-energie, om zo voldoende energie in de toekomst te garanderen en ook de uitstoot van CO2 te verminderen. Ondernemers en onderzoekers moeten de ruimte krijgen om hieraan een bijdrage te leveren. Subsidies zijn nodig om te innoveren om zo nog betere technieken te ontwikkelen. Als subsidies in bijvoorbeeld windmolens in de toekomst niet meer nodig is, willen zij dit afbouwen en investeren in andere technieken. Ook pleit de partij dat “als de zon niet schijnt en de wind niet waait” kernenergie een onmisbare bron is.

Verder wil de VVD meer subsidie voor de productie van (groene) waterstof en de SDE++ beschikbaar maken voor duurzame technologieën als Carbon Capture and Storage (CCS), Carbon Capture and Usage (CCU), waterstof, (kleinschalige) kernenergie of de ontwikkeling van een thoriumreactor. Daarentegen willen ze een verbod op het gebruik van kolen in 2030. Ook willen ze het mkb toegang geven tot het Warmtefonds en mag de verduurzaming van woningen niet leiden tot een stijging van de woonlasten.

Tot slot wil de partij verder toewerken naar een circulaire economie. Vanuit het motto ‘de vervuiler betaalt’ willen zij verdere verduurzaming stimuleren. In Europees verband willen ze kijken welke mogelijkheden er zijn om innovatieve technieken als waterstof, elektrisch kraken en bioplastics te stimuleren. Ook willen ze bedrijven stimuleren om te innoveren door CE-bedrijfsmiddelen aan te sluiten bij de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

PVV

De PVV pleit, onder het mom ‘klimaatrealisme’, voor het stoppen van biomassa, windturbines, zonneparken en het aardgasvrij maken van woningen. Volgens de partij worden we op het moment geregeerd door ‘klimaathippies’ die de woningen van het gas af willen halen, wat volgens hen de schoonste fossiele brandstof is. De PVV wil stoppen met de energietransitie en er voor zorgen dat nieuwbouwwoningen alsnog een gasaansluiting krijgen. Ook willen zij zich terugtrekken uit de Klimaatwet, het Energieakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. De PVV pleit voor het afschaffen van klimaat- en duurzaamheidssubsidies.

CDA

Net als de VVD pleit het CDA voor schone energie middels de inzet van wind op zee, zon-op-dak en waterstof. Daarnaast willen zij CO2 opvangen onder de Noordzee en Europese afspraken over CO2-beprijzing. Aanvullend willen ze investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D) rond het hergebruik van CO2 en het verminderen en het hergebruik van kernafval.

Wat betreft de gebouwde omgeving wil CDA mensen stimuleren hun huis te isoleren en energie te besparen middels een verruiming van de investeringsregelingen voor isolatie, verduurzaming en energiebesparing. Met een grootschalig Nationaal Woonplan wil de partij binnen tien jaar één miljoen nieuwe, duurzame woningen bouwen. Ook is er aandacht voor het veranderen naar woonfunctie van kantoor- en bedrijfspanden en modulaire en circulaire bouw.

Daarnaast wil het CDA slim vergroenen en komt dan ook met een pakket fiscale maatregelen die voor vergroening en verduurzaming is van de samenleving. Aanvullend willen ze de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA) verbeteren door deze aan te passen aan nieuw beschikbare technologieën. Tot slot bemoedigen zij de overstap naar elektrisch rijden, maar vinden ze wel dat er op dit moment een ‘oversubsidiëring’ van elektrische auto’s plaatsvindt.

D66

D66 gelooft in (schone) energie uit zon, wind en waterstof. Daarentegen zijn zij voor het sluiten van alle kolencentrales en willen ze een zeer beperkte rol voor biomassa. Ook moet er een stop komen op de subsidies en belastingkortingen aan de fossiele industrie. D66 wil blijven investeren in (slimme) laadinfrastructuur, en elektrische auto’s en zonnepanelen aantrekkelijker maken voor particulieren via subsidies.

Verder zet de partij in op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, onder andere door de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken en het stimuleren van energiebesparing door goede isolatie en hogere subsidies per isolatiemaatregel en gebouw-gebonden financiering. Woningcorporaties kunnen deze maatregelen betalen uit fondsen van de overheid. Tot slot stellen ze groene voorwaarden aan herstelprogramma’s en investeren ze in schone toekomsttechnologieën en de verduurzaming van woningen en industrie om zo in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

GroenLinks zet in op diverse duurzame maatregelen: goed geïsoleerde huizen met een lager energieverbruik, de inzet van zonnepanelen en innovatieve ondernemingen op groene stroom. Zo willen zij dat de daken van bedrijven en nieuwbouwwoningen verplicht worden benut voor zonnepanelen, moet biomassa worden afgebouwd en zeggen ze nee tegen kernenergie. In plaats daarvan wordt er meer geïnvesteerd in groene waterstof, geothermie, aquathermie en andere vormen van schone energie.

Verder wil GroenLinks eigenaren van huurwoningen verplichten om te investeren in de energieprestaties van hun woningen. Alle nieuwbouw van woningen moet gasvrij en energieneutraal zijn. Ook worden er normen gesteld aan het gebruik van circulaire bouwmaterialen.

Tot slot wil GroenLinks een groene en eerlijke economie stimuleren door de pijlen te richten op de economische en sociale kracht van regio’s: groene waterstof in Groningen, duurzame chemie in Zuid-Limburg, windenergie in Zeeland, Foodvalley in Gelderland, Brainport Eindhoven en ga zo maar door.

SP

SP wil het opwekken van wind- en zonne-energie stimuleren. De partij wil fors inzetten op besparing van energie door het stimuleren van efficiëntie en woningisolatie. Daarnaast geloven zij niet in het gebruik van kernenergie als duurzaam alternatief en willen ze de gaswinning in Groningen verlagen tot 12 miljard kubieke meter.

De SP wil bouwen naar een circulaire economie, dit moet gebeuren door het recyclen van grondstoffen en het stimuleren van nieuwe technologieën. Daarbij komt er meer ruimte voor alternatieve energiedragers, zoals waterstof. Tot slot moet de overheid (wettelijk) financiële prikkels geven voor het bevorderen van maatschappelijke doelen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

Wat betekent dit voor uw subsidie- en fundingkansen?

Zolang de stemmen niet geteld zijn, kunnen we geen concrete actiepunten verwachten. Wel geven de standpunten van deze partijen een beter beeld van hun prioriteiten en waar volgens hen (meer) in geïnvesteerd moet worden op gebied van duurzaamheid en energie. Zo zijn er partijen die vóór inzet van waterstof en wind- en zonne-energie en zijn er partijen die expliciet pleiten voor meer subsidie en financiering om bepaalde duurzaamheidsmaatregelen te kunnen realiseren.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van lopende of aankomende duurzaamheidssubsidies? Onze specialisten onderzoeken graag waar de kansen liggen voor uw organisatie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Wij staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00