Subsidiekansen in 2020 voor de sector chemie

Veel innovatietrajecten hebben te maken met chemische processen of ontwikkelingen. Chemie is daardoor enorm divers! Bent u bijvoorbeeld actief in de sector Life Sciences, Health & Food, Sustainability, Biobased Economy, Automotive of Transport? Er zijn in 2020 – in het kader van chemie – volop interessante landelijke en Europese subsidiekansen.

Subsidies en innoveren in chemie

De Topsector Chemie moet oplossing bieden voor grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. De sector komt daarom vaak terug als pijler binnen subsidieregelingen. Dit biedt mooie kansen voor organisaties die met chemie bezig zijn!

Hieronder belichten wij een aantal hot-topics binnen de sector Chemie. Op deze thema’s zal ook in 2020 gefocust worden door verschillende nationale en internationale subsidieregelingen. Houdt u zich bezig met één van onderstaande onderwerpen? Onze chemie-specialisten identificeren vrijblijvend de mogelijkheden.

Power-2-Heat

Technologieën die elektrische energie omzetten in warmte. Aandachtspunten daarbij zijn efficiëntie en het minimaliseren van warmteverlies. Dit kan worden gedaan via conventionele verwarmingsweerstanden, elektrodeboilers en warmtepompen om de flexibiliteit te vergroten. Voorbeelden van Power-2-Heat zijn:

 • Gebruik van hernieuwbare energie (wind, zon en waterkracht);
 • Compressie warmtepompen op hoge temperatuur;
 • Warmte- en koudeopslag (combinatie);
 • Alternatieve concepten voor warmteopwekking:
  • Elektrische verwarming
  • Elektrisch kraken
  • Stoomcompressie
  • Multifunctionele warmtepompen
 • Flexibele integratie van deze technologieën in het elektriciteitsnet.

Power-2-Hydrogen

Waterstof is een chemisch element dat ontstaat wanneer water ‘gesplitst’ word. Dit proces, waarbij een chemische reactie wordt uitgevoerd door een elektrische stroom, noemt men elektrolyse. Waterstof als energiebron kan een belangrijke bijdrage gaan leveren binnen de energietransitie. Projecten binnen dit thema zijn bijvoorbeeld:

 • Massafabricagetechnologieën van elektrolysers;
 • Pilot- en demonstratieprojecten;
 • Gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van chemicaliën en brandstoffen (e.g. water, stikstof & CO2);
 • Ontwikkeling van de supply-chain van PEM-waterelektrolyse;
 • Blauwe waterstof;
 • Vanuit SMR proces (syngas).

Power-2-Chemicals

De industrie is continu bezig om energie om te zetten in chemicaliën. Dit zorgt namelijk voor minder uitstoot en draagt bij aan een circulaire samenleving. Denk hierbij aan projecten zoals:

 • Omzetten hernieuwbare grondstoffen naar chemische building blocks (Elektro-organische synthese). Bijvoorbeeld biobased furfural, HMF en alcoholen;
 • Elektroreductie van CO2 naar C1-building blocks (e.g. mierenzuur, CO, ethyleen)
 • Gepaarde elektrosynthese is de productie van chemische verbindingen aan zowel kathode als de anode;
 • Procesintensificatie (alternatieven) voor elektrochemie zoals fotochemie en plasmachemie.

Chemical Energy Storage

Grootschalige energieopslag biedt kans voor Nederland om zich tot een Europese energie- en innovatiehub te ontwikkelen. De opslag van energie is een belangrijk aspect om de energietransitie te versnellen. Er zijn diverse mogelijkheden om energie op te slaan:

 • Batterijen:
  • Alternatieve elektrolyten voor batterijen
  • Membraanloze redox flow batterij cel
 • Alternatieve zero-emission energiedragers
  • Metalen als brandstoffen
  • Ammoniak
  • zonnebrandstoffen
 • Innovatieve elektrolyten
  • Nikkel-ijzer voor de productie van waterstof
  • Lithium-zwavel
  • Lithium-lucht

Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS)

Een manier om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen is het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2. Dit proces van is beter bekend als Carbon Capture, Utilisation and Storage, afgekort CCUS. Voorbeelden daarvan zijn:

 • CO2-afvang:
  • Chemical looping
  • Nieuwe absorptieconcepten
  • Pre-combustion capture
 • Toepassing/hergebruik van CO2:
  • Biologische conversie
  • Chemische conversie
  • Mineralisatie
  • Enhanced hydrocarbon production
 • Technologieontwikkeling en het demonstratierijp maken van:
  • Opslag
  • Verificatie, monitoring en veiligheid
  • CCUS gekoppelde transport- en systeemintegratie

BioBased Industries Joint Undertaking (BBI JU)

BioBased Industries Joint Undertaking is een samenwerking tussen de EU en de Biobased industrie. Biobased Industries heeft als doel om biomassa te (her)gebruiken in de industrie. Biomassa als grondstof is een duurzame energiebron en wordt belangrijk geacht binnen de energietransitie. Het BBI JU programma kent een viertal pijlers:

 • Bemoedigen van de bevoorrading van de duurzame biomassa feedstock voor bestaande en nieuwe waardeketens;
 • Procesoptimalisatie van de omzetting van geïntegreerde bio-raffinaderijen door onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
 • Ontwikkelen van innovatieve biobased producten voor geïdentificeerde marktapplicaties;
 • Creëren en versnellen van marktopname van biobased producten en applicaties.

Uw project toetsen op subsidies?

Onze specialisten hebben ruime ervaring binnen de sector chemie en toetsen graag uw project(en) op de subsidiemogelijkheden. Laat u adviseren en ondersteunen bij het schrijven van een aanvraag en vergroot de kans van slagen. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00