Logistiek & Water

Nederland heeft een internationale toppositie als het gaat om Logistiek & Water. Onze gunstige geografische positie, sterke infrastructuur en toonaangevende rol in de Europese import en export van goederen leverde ons de naam ‘Logistic gateway to Europe’ op. Op landelijk niveau is er de uitdaging om deze positie vast te houden. Regionale en landelijke overheden bieden financiële ondersteuning middels diverse subsidieprogramma’s.

Subsidies voor Logistiek & Water

In het programma Beter Benutten bundelen het Rijk, diverse regio’s en het bedrijfsleven de krachten om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Voor samenwerkende mkb-ondernemers die zich richten op internationale logistiek en supply chain regie biedt de MIT-regeling interessante mogelijkheden. Tot slot hebben Dinalog, TNO en NWO zich verenigd in de TKI (Top consortium Kennis en Innovatie) om innovaties in de logistiek aan te jagen. De organisatie stimuleert projecten gericht op fundamenteel, industrieel of experimenteel onderzoek van samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen en de overheid.

Logistiek & Water

Europese ontwikkeling transportnetwerk

Veel knelpunten in het transportnetwerk zijn van Europees belang en kunnen niet alleen op nationaal niveau worden opgelost. In de grote Europese subsidieprogramma’s is er daarom veel aandacht voor het stimuleren van de Europese logistiek sector. Naast een internationaal concurrerende sector vraagt Europa om efficiënt, veilig en duurzaam transport. Internationale projecten van samenwerkingsverbanden met een grootschalige impact op het Europese transportnetwerk kunnen een beroep doen op financiering vanuit het CEF Transport of Horizon 2020 Transport programma.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00