Subsidiekans voor gemeenten, provincies en waterschappen: Impulsregeling klimaatadaptatie

Wilt u als gemeente of waterschap klimaatadaptatiemaatregelen versneld uitvoeren? Of zijn er plannen om al geplande ruimtelijke maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen, of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken? Het Rijk stelt voor 2021 €200 miljoen beschikbaar in 45 werkregio’s vanuit de Impulsregeling klimaatadaptatie.

Waarom is deze regeling interessant voor uw regio?

Weersextremen komen in Nederland steeds vaker voor. Als gevolg daarvan krijgen we vaker te maken met hittestress, wateroverlast en droogte. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden, is inzicht vereist in de kwetsbaarheid voor weersextremen. Op die manier kan de basis worden gelegd voor ruimtelijke klimaatadaptatie. Doel van de Impulsregeling klimaatadaptie is om decentrale overheden in staat te stellen wateroverlast te beperken of voorkomen, of om de gevolgen van droogte of overstromingen in de werkregio te voorkomen.

Komen deze problemen u bekend voor? Met behulp van deze regeling kunt u de klimaatadaptiemaatregelen in uw gemeente of provincie van een impuls voorzien.

Belangrijkste kenmerken van de regeling

Voor de toepassing van de impulsregeling wordt het grondgebied van Nederland ingedeeld in werkregio’s. Deze worden in de bijlage bij de regeling aangewezen. In de bijlage staat ook per werkregio opgesomd welk percentage van het budget voor specifieke bijdragen maximaal beschikbaar is.

Wanneer u een maatregelenpakket versneld wil uitvoeren, kan aan uw provincie of gemeente een specifieke bijdrage worden verleend ten behoeve van de werkregio. Aan de basis van een maatregelenpakket ligt een plan van aanpak. Dit plan van aanpak omschrijft de wijze waarop men bijvoorbeeld wateroverlast wil voorkomen of beperken, of de gevolgen van droogte of overstromingen in de werkregio wil beperken. Dit plan van aanpak is gebaseerd op de resultaten van een analyse naar de kansen op en de gevolgen van wateroverlast, droogte en overstromingen in de betreffende werkregio.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De bijdrage bedraagt maximaal een derde van de kosten van een maatregelenpakket en is eenmaal per jaar aan te vragen door een gemeente, provincie of waterschap tot en met 31 december 2023.

Meer weten over Impulsregeling Klimaatadaptatie?

Heeft uw provincie, gemeente of waterschap een project dat aansluit bij de bovengenoemde problematiek? Of wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neemt contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze regeling voor uw project? Onze specialisten staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00