Kabinet kondigt regeling aan voor de herstructurering van winkelgebieden in binnensteden en kernen

Heeft het winkelgebied in uw stad of kern behoefte aan een hoognodige impuls? Het kabinet investeert ruim € 100 miljoen in het realiseren van toekomstbestendige winkelgebieden in vitale binnensteden en kernen. Samen met lokale private partijen kunt u als gemeente een winkelgebied gebiedsgericht en integraal aanpakken. Niet alleen zorgt dit voor een nieuwe economische stimulans in uw stad, de opgedane kennis en ervaring kunnen actief opgehaald en uitgewisseld worden.

Het ministerie werkt de regeling in de komende maanden uit. Naar verwachting zal de regeling na de zomer van 2021 worden afgerond.

Waarom is deze regeling interessant voor uw gemeente?

De vitaliteit en levendigheid van winkelgebieden staan onder steeds grotere druk. Dit komt door demografische ontwikkelingen als bevolkingskrimp en vergrijzing, maar ook door bijvoorbeeld de stijgende populariteit van online-winkelen. Hoewel bepaalde branches goed gaan (zoals de food-branche), staat de non-food branche (vooral mode, schoenen en sport) al jaren onder druk. Het aantal winkels is de afgelopen 15 jaar met 20.000 afgenomen en zal in de binnensteden de komende jaren gestaag verder teruglopen. Als gevolg verdwijnt langzaamaan de economische basis van de gebieden. Deze gevolgen zijn het grootst voor middelgrote steden die nog niet zo lang geleden een regionale centrumfunctie kregen.

Is dit een herkenbaar probleem in uw gemeente? Met behulp van deze subsidie kunt u winkelgebieden in uw regio gaan herstructureren en versterken.

Belangrijkste kenmerken van de regeling

Hoewel de regeling nog niet inhoudelijk is uitgewerkt, zijn dit de belangrijkste punten:

  • De subsidie is bedoeld voor gebiedsgerichte, integrale projecten.
  • De regeling zal in tranches worden verdeeld over in totaal vier jaar.
  • De regeling zal een ondergrens van € 1 miljoen per aanvraag hanteren en een maximale bovengrens van € 5 miljoen per project.
  • De bijdrage aan uw projectplan zal worden verstrekt in de vorm van een reguliere subsidie.
  • De bijdrage vanuit het Rijk is bedoeld om de extra kosten te compenseren die binnenstedelijke transformatie met zich mee brengt en die zich niet in de markt laten terugverdienen.
  • De maximale bijdrage wordt gebaseerd op de onrendabele top, zowel publiek als privaat, tot een maximum van 20% van de realisatiekosten.
  • Private partijen, in samenwerking met de gemeente, kunnen een subsidieaanvraag met bijbehorend projectplan indienen.

Meer weten?

Ben u bezig met een project dat aansluit bij de bovengenoemde problematiek en dus mogelijk in aanmerking komt voor deze subsidie? Of wilt u meer informatie over onze dienstverlening?  Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Neem contact op voor meer informatie
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van deze regeling voor uw project? Onze specialisten staan u graag te woord!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00