Voor gemeenten die sneller betaalbare woningen willen bouwen: derde ronde Woningbouwimpuls

Vanaf september 2021 zal de derde van de regeling Woningbouwimpuls open gaan. Ook uw gemeente kan dan weer aanspraak maken op een bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche zal er ongeveer € 250 miljoen beschikbaar komen. Laat deze kans niet onbenut! Ontdek of uw gemeente in aanmerking komt voor subsidie:

Waarom deze regeling?

Het kabinet heeft als doel om jaarlijks ongeveer 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. De Woningbouwimpuls is bedoeld als stimulans om dit proces te versnellen. Aanvullend wordt er extra aandacht besteed aan de bouw van betaalbare woningen, waardoor ook het aanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen groter wordt. De regeling richt zich voornamelijk op stedelijke regio’s waar de vraag het grootst is.

Het aanpakken van het woningtekort is onverminderd urgent. Daarom ben ik blij dat we samen met provincies, gemeenten en marktpartijen met de Woningbouwimpuls in korte tijd zulke goede resultaten hebben neergezet. Hierdoor kunnen woningenbouwprojecten nu versneld worden gestart. En daar profiteren vooral de mensen met een laag- of middeninkomen van. Want het merendeel van de nieuwe woningen is voor hen bestemd. Dat is belangrijk, want het is juist deze groep die hard wordt getroffen door de woningnood. - Minister Ollongren

(Bron: Rijksoverheid)

Succes vorige tranches

In de eerste twee rondes kregen ruim 57 woningbouwprojecten geld waarmee ongeveer 96.000 woningen versneld gebouwd konden worden. Dit is circa 10% van de totale opgave voor de komende tien jaar. Het merendeel (65%) bestond uit betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Zonder Woningbouwimpuls zouden deze woningen waarschijnlijk niet of pas op een later moment gebouwd kunnen worden. Ook u kan met een goed woningbouwproject meer woningaanbod creëren in uw gemeente.

Aanpassing minimale projectomvang

De regeling is voor deze ronde op één punt aangepast. Voor een groot deel van de gemeenten is de minimale projectomvang verlaagd naar 200 woningen (in plaats van 500). Deze aanpassing is van toepassing op regio’s waarvan het aandeel kleine gemeenten (= gemeenten met minder dan 50.000 inwoners) boven de 75% ligt. Hierdoor zullen meer gemeenten een aanvraag in kunnen dienen! Voor de gemeenten die buiten deze aanpassing vallen, blijft de woningengrens van 500 gehandhaafd.

Op de hoogte blijven over Woningbouwimpuls 2021

Is uw gemeente voornemens om een nieuw woningbouwproject op te zetten? Schakel de hulp in van onze specialisten bij het opstellen van een kansrijke aanvraag voor Woningbouwimpuls. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Woningbouwimpuls
Gerelateerde subsidie Woningbouwimpuls
De zesde ronde van de subsidie Woningbouwimpuls gaat 18 december 2023 open voor aanvragen. Deze subs...Lees verder

contact

Plan een vrijblijvende kennismaking in met een van onze specialisten om de mogelijkheden van Woningbouwimpuls te bespreken!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00