Nieuwe afspraken Europese regionale fondsen pakken goed uit voor Zuid-Nederland

Goed nieuws voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland: de Europese Commissie (EC) maakt de aankomende jaren ruim € 350 miljoen vrij voor vernieuwende projecten in Zuid-Nederland. De drie provincies krijgen deze middelen vanuit verschillende regionale fondsen en zijn bedoeld voor Coronaherstel en innovatieve projecten rondom grote maatschappelijke uitdagingen.

Miljoenen voor innovatieprojecten | EFRO en REACT-EU

De EC maakt ruim € 109 miljoen vrij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Met deze middelen hoopt de EC innovatieve projecten van mkb-ondernemingen en kennisinstellingen uit Limburg, Zeeland en Brabant te stimuleren. Deze projecten zullen oplossingen moeten vinden voor uitdagingen op het gebied van:

  • Energie;
  • Klimaat;
  • Landbouw;
  • Gezondheid;
  • Circulaire economie.

Naast de EFRO zal er ook € 49,5 miljoen geïnvesteerd worden in het REACT-EU programma, een speciaal fonds opgezet vanwege de pandemie. Dit budget wordt vervolgens nog aangevuld met € 6,7 miljoen Rijkscofinanciering. Het programma is een extra stimulans om bedrijven en kennisinstellingen juist nu aan te sporen innovaties met extra tempo op te pakken en slim en groen herstel na de Coronacrisis te bevorderen. Ook Hezelburcht blijft erbij dat innoveren hét antwoord is om de negatieve gevolgen van de crisis te minimaliseren!

Impuls CO2-reductie en energietransitie | Just Transition Fund

Tot slot is er ook een flinke impuls voor de reductie van CO2-uitstoot en de energietransitie. Vanuit het Just Transition Fund, welke gekoppeld is aan de Green Deal, worden industriële regio’s ondersteunt bij de overstap naar nieuwe energiebronnen en nemen van maatregelen om emissies terug te dringen. Er is een totaalbedrag van € 628 miljoen beschikbaar voor acht van deze industriële regio’s in Nederland. Hoeveel hiervan naar Zuid-Nederland gaat wordt de komende maanden in Brussel besproken. Zuid-Nederland heeft mogelijk wel al een mooie bijdrage van € 180 miljoen uit de Green Deal op zak.

Ondersteuning voor ondernemend Zuid-Nederland

Meer weten over deze kans? Neem dan gerust contact op. Naast de fondsen die de komende jaren vrijkomen, zijn er tal van andere regelingen waar u slim gebruik van kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan de WBSO of Innovatiebox waarmee u in aanmerking kunt komen voor fiscaal voordeel. Daarnaast zijn er ook nog andere subsidiekansen die ondersteuning kunnen bieden aan uw innovatieproject, op regionaal, nationaal en Europees niveau. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat uw project toetsen
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EFRO subsidie
Gerelateerde subsidie EFRO subsidie
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling richt zich op versterking van de concurrentiekracht e...Lees verder

contact

Spar met een specialist over uw project tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00