Wat is er nieuw in het onderzoeksprogramma Horizon Europe (2021-2027)?

Achter de schermen wordt koortsachtig gewerkt aan het nieuwe onderzoeksprogramma genaamd ‘Horizon Europe’ dat het bestaande programma Horizon 2020 zal opvolgen. Een tip van de sluier over dit nieuwe programma is nu opgelicht in verschillende rondcirculerende plannen van de Europese Commissie (EC). Wat zijn de belangrijkste veranderingen die hierin worden voorgesteld?

Allereerst heeft de EC voorgesteld het budget voor Horizon Europe op € 100 miljard vast te stellen. Dit is een verhoging van 30% vergeleken met het Horizon 2020 budget (Science|Business, 2018).

Zes concrete verbeterpunten voorgesteld voor Horizon Europe

Een artikel in Science Business (Science|Business, 2018) vat de EC plannen als volgt samen:

 1. Verminderen en vereenvoudigen samenwerkingsverbanden.
  Binnen Horizon 2020 bestaan vele complexe samenwerkingsverbanden, zoals P2P, PPP, ERA-NET en FET Flagship. De EC wil het bestaande systeem herzien en onderbrengen in het vernieuwde ‘European Partnership Initiative’. Dit leidt tot minder, maar innovatievere, sterkere en heldere samenwerkingsverbanden.
 2. Overbruggen van de kloof tussen Oost en West
  Er worden drie initiatieven gepresenteerd om het achterblijven in onderzoeksfinanciering in verschillende landen te adresseren. Er zal naar verwachting extra budget naar bestaande programma’s gaan waarmee samenwerking tussen Oost- en West-Europa wordt gestimuleerd.
 3. Stimuleren groei Europese bedrijven
  Europese bedrijven groeien momenteel niet snel genoeg tot een competitieve grootte. De in 2017 opgerichte European Innovation Council richt zich op het versneld naar de markt brengen van innovaties en zet hiervoor het SME Instrument, FET Open en  Fast Track to Innovation in. Daarnaast wordt een sterkere verbinding tussen subsidies en andere financieringsvormen gemaakt door leningen, crowdfunding en equity onderdeel te maken van het programma.
 4. Uitbreiden Open access
  Alle resultaten uit Horizon Europe projecten dienen open access gepubliceerd te worden. Hier komen verschillende financieringsvormen voor beschikbaar.
 5. Uitbreiden toegang voor non-EU leden tot het Horizon Europe programma
  In het kader van het bevorderen van internationale samenwerking wordt het gemakkelijker voor landen met excellente R&D buiten de EU – bijvoorbeeld de UK na Brexit – om als associated partners deel te nemen aan Horizon Europe.
 6. Duidelijkere communicatie
  Het nieuwe programma streeft ernaar om onderzoeksresultaten zeer begrijpelijk en aansprekend te maken voor het publiek en hier thema’s aan te koppelen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals het plasticvrij maken van oceanen.

De eerste versies van de programma’s liggen nu bij de Europese onderzoeksgemeenschap en andere stakeholders. Verdere aanpassingen en invullingen hiervan zullen de komende tijd uitkristalliseren. Hezelburcht houdt u op de hoogte van verder nieuws uit Brussel!

[ninja_form id=2]

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00