Nieuwe financieringskansen Horizon 2020

Modernisering Horizon 2020 programma

De European Innovation Council (EIC) gaat een nieuw onderdeel worden van het Europese Horizon 2020 subsidieprogramma. In de, nog ongepubliceerde, draft van het EIC werkprogramma worden de plannen voor 2018-2020 beschreven. Horizon 2020 heeft al veel succes behaald, maar aan de andere kant heeft het programma ook veel kritiek ontvangen vanwege de lage slaagkans voor nieuwe projectaanvragen. Met het EIC slaat Horizon 2020 een nieuwe richting in, nog meer gericht op baanbrekende innovaties.

Vanaf 2018 zien twee nieuwe financieringsvormen het licht binnen het EIC, namelijk blended finance en crowdfunding (Science Business, 2017). In dit artikel informeren wij u over deze nieuwe financieringskansen, die interessant zijn voor ondernemers en academische onderzoekers met zeer ambitieuze en innovatieve ideeën. Daarnaast geven wij u als financieringsexperts tips over hoe u het beste aanspraak kan doen op deze (nieuwe) financieringsinstrumenten.

De definitieve versie van het EIC programma wordt in oktober 2017 gepubliceerd. Houd er daarom rekening mee dat er nog details kunnen veranderen in de tussenliggende periode.

Financiële instrumenten | European Innovation Council

De EIC brengt een aantal financiële instrumenten samen die zowel ontwikkeling als innovatie in Europa stimuleren. Er wordt gevraagd naar projectideeën met de potentie om nieuwe markten te creëren, het aantal banen te verhogen en de groei en het welvaartsniveau binnen Europa te stimuleren. Binnen het EIC programma zijn overigens geen vooraf bepaalde onderwerpen vastgelegd. Financiering is hierdoor mogelijk voor een grote range aan projecten, mits ze aan de EID voorwaarden voldoen.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Blended finance en crowdfunding

De EIC start met twee pilots gericht op de nieuwe financieringsinstrumenten blended finance en crowdfunding. Blended finance zal zich richten op het financieel ondersteunen van snel groeiende, zeer innovatieve mkb’ers door middel van het ‘blenden’ van subsidies met leningen of aandelenfinanciering. Met de crowdfunding pilot zullen verschillende vormen van crowdfunding onderzocht worden. Het doel van deze pilot is om creatieve doorbraken in innovatieve bedrijven te stimuleren, waarmee nieuwe markten gecreëerd worden.

Bestaande financiering binnen H2020 verplaatst naar EIC

Naast deze twee nieuwe financieringsvormen, zullen de vier al bestaande componenten binnen Horizon 2020 verhuizen naar het EIC programma. Deze vier financieringsvormen richten zich specifiek op innovatieve projecten van ambitieuze ondernemers en onderzoekers.

  • SME instrument | Richt zich op internationaal georiënteerde mkb’ers met radicale, disruptieve ideeën en de ambitie om te groeien. Ondernemers dienen een sterk ondernemersplan en een verkoopbaar product/dienst te hebben.
  • Fast Track to Innovation (FTI) | Richt zich op complementaire consortia van academische en industriële partners. Met FTI krijgen zij de mogelijkheid om een nieuw product, dienst of proces groot op te schalen en in productie te brengen.
  • FET Open | Financiert interdisciplinaire samenwerkingen waarbinnen radicaal nieuwe toekomstige technologieën ontwikkeld worden, die de wereld voorgoed zullen veranderen.
  • Innovation Prizes | Reikt prijzen uit voor baanbrekende, interdisciplinaire en hoge impact oplossingen voor specifieke problemen in de samenleving.

Tips van onze financieringsspecialisten

Bent u een innovatieve ondernemer of een ondernemende onderzoeker en wilt u gebruik maken van een van bovenstaande (nieuwe) financieringsopties?

  1. Begin allereerst tijdig met het inventariseren van de financieringsbehoefte van uw project. Dit lijkt een open deur, maar in de praktijk zien we dat er vaak slechts een ruwe inschatting van financieringsbehoefte wordt gemaakt, zonder dat deze (voldoende) is onderbouwd.
  2. Daarnaast adviseren wij om een exploitatie- en liquiditeitsbegroting op te stellen voor het project. Door de verwachte omzet en kosten realistisch in beeld te brengen, zien investeerders en/of financiers dat er al goed nagedacht is over de volgende fasen van het project. Dit zorgt ervoor dat het financieringsproces een stuk gemakkelijker verloopt. Bent u zelf niet voldoende financieel onderlegd? Dan kunnen de specialisten van Hezelburcht hierbij passende ondersteuning bieden.
  3. Even belangrijk als de planning van de financiering is de planning van het schrijven van een aanvraag voor een van deze instrumenten. Verder zijn er buiten het werkprogramma van de EIC een groot aantal andere subsidiemogelijkheden, waarmee wij u uiteraard kunnen ondersteunen. Neem hiervoor contact op met een van onze consultants!

De selectieprocedure van de nieuwe financieringsinstrumenten, blended finance en crowdfunding, wordt gedurende 2018 vastgesteld. De verwachting is dat het instrument in het eerste kwartaal van 2019 van start gaat. Het budget voor zowel 2019 als 2020 is echter nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte!

Coauteur: Mickey Mullers

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer te weten komen over Horizon 2020? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00