SME Instrument

Voor wie?

Innovatieve mkb’ers met internationale ambities

Voor wat?

Innovatieprojecten

Openstelling

Gesloten

Innovatieve mkb-bedrijven die internationaal georiënteerd zijn werden binnen het Europese programma Horizon 2020 ondersteund door het SME Instrument. De ambitie om te groeien, de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten stond hierbij centraal. Samenwerking is, in tegenstelling tot veel Europese programma’s, niet verplicht.

Let op: vanaf 2020 vallen verschillende onderdelen van het SME Instrument onder de EIC Accelerator pilot.

Drie fasen binnen het SME Instrument

Binnen het SME Instrument worden drie fases onderscheiden die aansluiten bij verschillende stadia van projecten:

  • Fase 1: Haalbaarheidsstudie
    Voor het achterhalen van de technische en economische haalbaarheid van een project kan financiering voor een haalbaarheidsstudie worden aangevraagd. Het vaste subsidiebedrag per project is € 50.000,-.
  • Fase 2: R&D / demonstratie
    Om de innovatie klaar te maken voor marktintroductie kan een beroep worden gedaan op subsidie voor R&D / demonstratieprojecten. De financiering varieert tussen de € 1 en € 3 miljoen per aanvraag. Maximaal 70% van de projectkosten wordt gesubsidieerd.
  • Fase 3: commercialisatie (geen subsidie)

Budget en openstelling

Het SME Instrument is vanaf nu onderdeel van het European Innovation Council. In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen er voor de periode 2018-2020 geen vaste onderwerpen meer zijn waarbinnen de mkb-innovaties moeten passen. Het doel hiervan is het stimuleren van zogenaamde aanbrekende innovaties. Tijdens de evaluatie van de voorstellen zal de nadruk meer gelegd worden op het criterium ‘Impact’ dan tijdens de voorgaande jaren.

Aanvragen konden doorlopend worden ingediend, waarbij rekening gehouden moest worden met cut off dates. Alle op deze data ingediende voorstellen worden beoordeeld. Een bedrijf kan maximaal één keer per cut off date een projectvoorstel indienen.

Ontdek de mogelijkheden

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden van het SME Instrument voor uw organisatie?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over het SME Instrument? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden van het SME Instrument

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00