Klimaatdoelen binnen bereik middels subsidie

Voor het bereiken van uw ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn fikse investeringen nodig vanuit uw eigen gemeente. Ook maatschappelijke partners, bedrijven en burgers moeten hun steentje hieraan bijdragen. De Europese Unie, het Rijk en de provincies beschikken over vele subsidieregelingen voor overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen. Niet alleen voor ontwikkeling van innovatieve technieken, maar ook voor de demonstratie en brede uitrol.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Europese en landelijke mogelijkheden duurzaamheid

Europese subsidieprogramma’s

Klimaatverandering en duurzame energie zijn belangrijke doelen binnen de EU2020-strategie. Vele Europese subsidieprogramma’s sluiten daarom aan bij dit thema. Voorbeelden hiervan zijn Energy Efficiency en Waste programma’s onder Horizon 2020 (innovatie), diverse Interreg-programma’s en Life (milieu). Denk daarnaast aan PDA (bijdrage voor projectontwikkeling), ELENA (subsidie en leningen voor investeringen) en EFSI (leningen vanuit EIB voor grootschalige investeringen).

Stimulatie verduurzaming vanuit de Rijksoverheid

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse bedrijven en overheden met regelingen zoals de SDE+ (exploitatiesubsidie voor opwekken van hernieuwbare energie), ISDE (investeringssubsidie voor particulieren en bedrijven), energiebesparing en duurzame sportaccommodaties én tien regelingen onder de Topsector Energie. Tot slot sluiten provincies energie-akkoorden en ontwikkelen elk een bijbehorend financieel instrumentarium.

Vele mogelijkheden tot financiering

Kortom: er zijn vele mogelijkheden om uw activiteiten van de komende jaren mede te financieren met overheidsmiddelen. Of het nu gaat om gemeentelijk vastgoed, het toepassen van innovatie of het opwekken van duurzame energie, onze specialisten van de teams ‘Publieke sector’, ‘Duurzaamheid, energie en milieu’ en ‘Europa’ zijn bij uitstek geschikt om uw organisatie en hun partners ondersteunen. Wij gaan graag het gesprek met u aan om gezamenlijk uw klimaatdoelen te behalen.

Bekijk hier een referentie project van de Gemeente Nijmegen op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie. Neem contact op voor een informerend gesprek met ons!

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00