EU subsidiekansen duurzaamheid voor de publieke sector

De zomervakantie staat voor de deur. Desondanks zijn er de aankomende tijd weer volop Europese subsidiekansen en financieringsmogelijkheden die gemeentelijke duurzaamheidsambities ondersteunen. De klimaatopgave blijft onverminderd groot en de Europese Unie (EU) speelt daarop in met programma’s die impactvolle projecten op het gebied van duurzaamheid stimuleren. Heeft uw gemeente of organisatie plannen gericht op grootschalige duurzaamheidsprojecten? Bekijk hieronder een aantal mogelijkheden die uw project helpen financieren!

Urban Innovative Actions (UIA)

UIA is een Europees subsidieprogramma om duurzame stedelijke ontwikkeling te stimuleren. Het programma ondersteunt hoog innovatieve projecten gericht op nieuwe en onbewezen oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen (e.g. werkloosheid, luchtkwaliteit of migratie). Tussen september en december 2019 kunnen steden en regio’s met meer dan 50.000 inwoners aanvragen indienen voor de vijfde call. Thema’s binnen deze aankomende call zijn:

 • Luchtkwaliteit;
 • Circulaire economie;
 • Cultuur en cultureel erfgoed;
 • Demografische veranderingen.
Lees hier meer over deze regeling

Horizon 2020

Horizon 2020 is het grootste Europese subsidieprogramma gericht op onderzoek en ontwikkeling binnen tal van thema’s. Hoewel het gros van de oproepen zich richt op kennisinstellingen en het hoog-innovatieve bedrijfsleven, biedt het programma ook aanknopingspunten voor overheden en andere organisaties. Het huidige programma loopt nog tot en met 2020. Calls die interessant zijn voor gemeenten worden binnenkort gepubliceerd. Deadlines van deze calls liggen veelal in het begin van 2020 en richten zich onder andere op:

 • Beleidsontwikkelingen binnen lokale en regionale overheden die voor hen een sturende rol in de energietransitie faciliteren;
 • Oplossingen voor Smart Cities en communities;
 • Klimaatadaptatie en terugdringen van CO² uitstoot in binnensteden door toevoeging van groene elementen;
 • Migratie;
 • Digitalisering van de overheid.
U leest hier meer over de mogelijkheden die het huidige werkprogramma biedt

European Local Energy Assistance (ELENA)

Het financieringsprogramma ELENA valt onder het Europese programma Horizon 2020 en is in het leven geroepen om de uitvoering van (grote) duurzaamheidsprojecten te stimuleren. ELENA ondersteunt omvangrijke projecten, waarvan de totale investeringskosten minimaal € 30 miljoen bedragen. Zowel publieke als private partijen komen in aanmerking voor subsidie.

Met ELENA kunt u tot 90% subsidie ontvangen voor de voorbereidingskosten van een project. Voorbereidingsactiviteiten komen in aanmerking wanneer deze zich richten op:

 • Energie-efficiëntie (bijvoorbeeld renovatie gebouwen, smart grids, energienetwerken);
 • Duurzame stedelijke mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische bussen, slimme waterstofprojecten).
Lees hier meer over deze regeling

LIFE

Projecten die oplossing bieden voor problemen binnen de thema’s (1) Milieu en (2) Klimaat kunnen sinds 4 april 2019 weer subsidie aanvragen bij het programma LIFE. Dit subsidieprogramma is een belangrijk financieringsinstrument van de EU voor kansrijke projecten die zich bevinden in de test-, demo- en/of pilotfase. Zowel publieke als private organisaties kunnen voorstellen indienen. LIFE combineert beleid met uitvoering, waarbij direct toepasbare oplossingen het meest kansrijk zijn.

Het onderdeel ‘Milieu’ is inmiddels gesloten. Voor het onderdeel ‘klimaat’ kunt u nog tot 5 september of 12 september 2019 een aanvraag indienen (deadline is afhankelijk van projecttype). Binnen de pijler ‘Klimaat’ komen projecten met de volgende onderwerpen in aanmerking voor subsidie:

 • Broeikasgasreductie;
 • Klimaataanpassing;
 • Informatie & bestuur.
Wilt u meer weten over dit programma? Lees hier meer

Ontdek de mogelijkheden voor uw project

Benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor een Europese subsidieregelingen? Onze specialisten onderzoeken graag de mogelijkheden voor uw project. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking en/of oriënterend gesprek.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over deze regelingen of de mogelijkheden bespreken voor uw project? Neem gerust contact met ons op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00