Benut de subsidiekansen voor uw zorginstelling

Zorginstellingen hebben één ding gemeen. Ze willen de zorg in Nederland verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van ouderen- of gehandicaptenzorg. Cliënten moeten meer aandacht krijgen en kwalitatief betere zorg ontvangen. Om dit doel te bereiken zijn er investeringen nodig, denk aan extra budget voor personeel. Afhankelijk van de omvang van uw cliëntenkring, personeelsbestand en de mate van innovatie binnen uw zorginstelling zijn er financieringsmogelijkheden. Het kan gaan om financiering van zowel particuliere fondsen als van subsidies van de overheid. Wilt u beroep doen op externe financiering? Bekijk dan eens ons overzicht met de subsidies voor de zorg en welzijn branche.

In-house subsidiecoördinator

Wist u dat Hezelburcht subsidie-experts kan detacheren binnen uw zorginstelling? Een externe subsidiecoördinator kan uw organisatie gedurende één dag of dagdeel per week adviseren en ondersteunen met subsidie- en fondsenwerving en het inrichten van werkprocessen. De subsidiecoördinator stroomlijnt hiermee het subsidie-aanvraagproces binnen uw zorginstelling, met als resultaat een optimale benutting van subsidiekansen.

Praktijkvoorbeeld | Subsidiecoördinatie Driestroom

Voor Driestroom verzorgen wij al jaren de subsidiecoördinatie. Door middel van innovatie in zorgverlening wil Driestroom de kwaliteit van de zorg en ondersteuning verbeteren. Driestroom initieert daarom jaarlijks projecten, waaronder een nieuwe speeltuin voor gehandicapte kinderen of nieuwe zorgconcepten. Om deze projecten te realiseren is geld nodig. Dankzij externe financieringsmiddelen zoals subsidies en particuliere fondsen kunnen deze projecten van de grond komen. Om de financieringsmogelijkheden optimaal te benutten werkt Driestroom al vele jaren samen met Hezelburcht.

“Onze subsidiecoördinator van Hezelburcht is één dag in de week bij ons ‘in house’ om alle subsidie- en fondstrajecten bij Driestroom van A tot Z te begeleiden. Dus van de aanvraag tot en met de verantwoording, zodat de verworven bijdragen ook binnen blijven! Daarnaast houdt de adviseur de organisatie op de hoogte van nieuwe fondsen en subsidiemogelijkheden. Zo blijft Driestroom dicht bij het vuur.”, aldus Wim Muilenburg van Driestroom.

Subsidiecoaching

Wilt u liever de subsidieverwerving en -coördinatie intern organiseren? U kunt dan ondersteuning ontvangen van Hezelburcht in de vorm van coaching. Een subsidiecoach van Hezelburcht leidt uw interne subsidiecoördinator op en coacht hem of haar gedurende een afgebakende periode. U kunt op deze manier investeren in de kennis en expertise van uw eigen medewerkers. Subsidiecoaching verzorgen wij onder andere voor zorginstelling Pluryn.

Brede mogelijkheden | Subsidies en Fondsen

Hezelburcht heeft een brede kennis van subsidies en fondsen. Wist u dat u als zorginstelling ook in aanmerking komt voor regelingen op het gebied van sustainability? Dankzij de SDE+ kunt u bijvoorbeeld rendabel investeren in uw vastgoed om het energiezuiniger en duurzamer maken. Wilt u investeren in het welzijn van uw personeel? In duurzaam inzetbare werknemers die nu én in de toekomst gezond, productief en gemotiveerd aan het werk zijn? Dan biedt het Europese ESF programma subsidiekansen. Onze subsidie-experts helpen u graag met het in kaart brengen van relevante subsidies en fondsen voor uw organisatie.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00