Subsidiekansen voor windenergie

Windenergie, zowel op land als op zee, is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie. Daarnaast is het een van de goedkoopste manieren om energie op te wekken. Windenergie is nu zo ver doorontwikkeld dat het op grote schaal toegepast kan worden. Uiteraard zijn er nog steeds tal van subsidiemogelijkheden voor projecten gericht op windenergie. Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? U ontdekt het hier!

Wind op land

Het plaatsen van windmolens op land is een efficiënte manier om de klimaatdoelstellingen te behalen. Iedere nieuwe windmolen draagt bij aan het doel om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land (wind én zon) te realiseren. Naast een duurzamer energiesysteem leveren windmolens ook lokaal werkgelegenheid en inkomsten op. Zo werken projectontwikkelaars aan de aanleg van funderingen, wegen, kabels en leidingen voor een dergelijk windpark en kunnen omwonenden meedelen in de opbrengsten ervan. Daarnaast is er veel zorg voor het minimaliseren van overlast en moeten de windmolens passen in het landschap waarbij er rekening wordt gehouden met natuuraspecten.

Wind op zee

De Noordzee is een gunstige plek voor windmolens: de waterdiepte is relatief gering, er heerst een gunstig windklimaat en er liggen goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt. Naast dat windmolenparken op zee duurzame energie leveren, brengt deze manier van energieopwekking ook economische kansen met zich mee. Zo ontpopt Nederland zich steeds meer als expert in de offshore- en windsector. Deze expertise wordt alsmaar verder ontwikkeld wat weer de internationale positie van Nederland versterkt. Nederlandse bedrijven hebben zelfs een marktaandeel van ongeveer 25%(!) van de totale Europese markt voor wind op zee.WIndenergie afbeelding

De subsidiekansen voor windenergie

Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie zet in op de ontwikkeling van een robuust en duurzaam energiesysteem. Met behulp van nationale regelingen als de SDE++, HER+, MOOI en KIA CE wordt er geïnvesteerd in windenergie op zee en land. Daarnaast heb je ook regelingen voor projecten gericht op het maken van groene waterstof uit onder andere windenergie. Tot slot heb je op EU-niveau programma’s als CEF Energy voor een sterker energiesysteem in heel Europa, met een focus op duurzame alternatieven als windenergie.

Ontdek de subsidiekansen voor windenergieprojecten

Verlaag de risico’s van uw project door slim gebruik te maken van subsidies. De specialisten van Hezelburcht kennen de energie- en duurzaamheidssector goed en hebben veel ervaring bij het adviseren en ondersteunen van grote samenwerkingsprojecten, denk hierbij aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van windmolenparken. Zij helpen u graag bij het opzetten van een succesvol project! Neem vandaag nog contact op voor een kennismaking.

Ontdek de mogelijkheden!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Laat uw windenergieproject toetsen op de subsidiemogelijkheden. Onze specialisten adviseren u graag over welke subsidies interessant zijn en of uw project hiervoor in aanmerking komt:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00