PATS Indoor Drone Solutions

Bepaalde insectenpopulaties kunnen zeer schadelijk zijn voor gewassen. Pesticiden kunnen een oplossing zijn voor dit probleem. Deze hebben echter een ongewenst effect op het milieu, de biodiversiteit en de gezondheid. PATS Indoor Drone Solutions biedt daarom duurzame oplossingen om insectenplagen in toom te houden:

  • PATS-C: een systeem voor het monitoren van insecten in gewassen, waarmee schadelijke insectenpopulaties vroegtijdig kunnen worden opgespoord en gevolgd.
  • PATS-X: een drone-systeem voor het systematisch uitroeien van schadelijke vliegende plaaginsecten in kassen.

Wat zijn de PATS-oplossingen?

De PATS-oplossingen zijn bio-geïnspireerde, autonome drones die gewassen insectenvrij houden. Het bestaat uit een computervisie systeem dat schadelijk ongedierte kan detecteren, volgen en onderscheiden met behulp van AI-software. Het systeem bestuurt een kleine, vleermuisachtige drone die in staat is snel tussen gewassen te manoeuvreren en insecten met hoge precisie te elimineren door middel van zijn propellers.

Het PATS-consortium

PATS en haar consortiumpartners (een onderzoekscentrum en een glastuinder), hebben hun expertise op het gebied van dronetechnologie, tuinbouw en gewasbescherming gebundeld om de PATS-oplossingen te demonstreren. Binnen dit project laat het consortium zien hoe de drones de plaaginsecten monitoren en bestrijden in een eindgebruikersomgeving. Deze oplossingen moeten uiteindelijk resulteren in zowel een kosteneffectieve, duurzame en betrouwbare aanpak als een verminderd gebruik van pesticiden.

Het consortium heeft subsidie toegekend gekregen vanuit agROBOfood Innovation Experiment waarmee ze de innovaties kunnen demonstreren. Hezelburcht ondersteunde bij de opbouw van het consortium en het opstellen van een sterke subsidieaanvraag.

MIT en WBSO

Naast agROBOfood heeft PATS samen met Hezelburcht ook een succesvolle aanvraag ingediend voor MIT R&D-samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van hun systemen. Daarnaast ontvingen ze financiering voor PATS-C en PATS-X met MIT Haalbaarheid en dienden ze met succes een aanvraag in voor het fiscale instrument WBSO.

Ambities waarmaken met subsidies

De specialisten van Hezelburcht hebben PATS succesvol ondersteund bij het binnenhalen van diverse subsidies zodat zij hun ambities kunnen realiseren. Met deze extra financiële slagkracht zijn PATS en de consortiumpartners in staat om hun innovaties naar een hoger niveau te tillen!

PATS afbeelding
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00