IrisZorg

Nu 1,5 meter afstand tijdens de COVID-19 crisis voorlopig de norm blijft en digitale zorg onderdeel is geworden van het ‘nieuwe normaal’, hebben veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte aan technologische mogelijkheden voor zorg op afstand. Denk bijvoorbeeld aan beeldschermzorg, digitale triage en apps voor medicijnengebruik. Om dit te faciliteren hebben diverse zorgaanbieders slim gebruik gemaakt van de noodsubsidieregeling Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) COVID-19 2.0.

Structurele digitale zorg dankzij SET COVID-19 2.0

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in de Coronacrisis de tijdelijke noodsubsidieregeling SET COVID-19 2.0 opengesteld gericht op de implementatie van E-Health projecten in zorginstellingen. De subsidie is voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. De doelgroep van de regeling is thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening.

Zes succesvolle aanvragen

Hezelburcht heeft zes verschillende zorgaanbieders ondersteund bij het aanvragen van de SET COVID-19 2.0 noodregeling. Hiervan zijn vijf projecten gericht op beeldschermzorg en één project voor de implementatie van een communicatie en EPD platform. De zorgorganisaties IrisZorg in Nijmegen, STEVIG te Oostrum, Perspectief te Beuningen en twee huisartspraktijken in Gezondheidscentrum Drunen hebben subsidie gekregen voor de implementatie van ICT technologie om op afstand zorg te kunnen (blijven) leveren tijdens de COVID-19 maatregelen.

De bovenstaande zorgorganisaties kunnen door de implementatie van e-Health met behulp van subsidie tijdens maar zeker ook na de COVID-19 crisis op afstand zorg blijven leveren voor mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving en waarbij de afstandsmaatregelen ingrijpende impact heeft op hun dagelijkse leven.

Onze contactpersoon bij Hezelburcht, Barbara Glatz, heeft ons ondersteund bij het aanvragen van de SET COVID-19 2.0 subsidie. De grote vraag naar deze subsidie vroeg om snelle actie. Barbara heeft hier uitstekend op ingespeeld. Haar proactieve houding, deskundigheid en betrokkenheid heeft ertoe geleid dat de aanvraag gehonoreerd werd - Cornelia Schnieders, projectleider IrisZorg

 

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Gerelateerde subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Wilt u als zorgaanbieder het toepassen van eHealth opschalen? De Stimuleringsregeling E-Health Thuis...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00