Vierde tranche Volkshuisvestingsfonds nu open voor aanvragen

Voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden kunnen gemeenten en samenwerkende gemeenten (regio’s) gebruik maken van het Volkshuisvestingsfonds. Verschillende herstructureringsactiviteiten ten behoeve van de woningvoorraad komen in aanmerking voor subsidie. De vierde tranche is open voor aanvragen van 3 juni tot en met 1 oktober 2024 met een budget van bijna € 114 miljoen.

Inzetbaarheid Volkshuisvestingsfonds

Gemeenten en regio’s kunnen subsidie aanvragen voor zowel primaire- als secundaire herstructureringsactiviteiten die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare woongebieden. Minimaal 70% van de gevraagde bijdrage moet bedoeld zijn voor primaire activiteiten, en maximaal 30% mag naar secundaire activiteiten gaan.

Primaire herstructureringsactiviteiten:

 • Woningverbetering: kwaliteitsverbetering door fysieke ingrepen aan de woning;
 • Transformatie: toevoegen van woningen door het herbestemmen van de gebruikersfunctie van gebouwen;
 • Vervangende nieuwbouw: slechte woningen vervangen voor betere woningen;
 • Inponding: het aankopen of werven van een woning voor herstructurering;
 • Aankoop en levering van de woningen door de gemeente of een derde partij die de woningen zal herstructureren/slopen/nieuwbouwen.

Secundaire herstructureringsactiviteiten:

 • Herinrichting van de openbare ruimte indien noodzakelijk voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
 • Herstructureren van collectieve maatschappelijke voorzieningen om de leefbaarheid te bevorderen en de veiligheid te vergroten
 • Door de gemeente gemaakte noodzakelijke projectkosten

Projectvoorwaarden Volkshuisvestingsfonds

Om in aanmerking te komen voor de vierde tranche van het Volkshuisvestingsfonds moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het gebied waarin het project plaatsvindt moet een kwetsbaar gebied zijn;
 • De uitvoering moet binnen 2 jaar na toekenning starten en binnen 10 jaar afgerond zijn;
 • Het project moet een aantoonbaar financieel tekort hebben;
 • De rijksbijdrage bedraagt maximaal 70% van het tekort met een maximum van € 28 miljoen. De overige 30% moet gedekt worden door de gemeente zelf of andere partijen.

Prioriteitspunten voor eerdere aanvragen

Een belangrijke wijziging in de vierde tranche Volkshuisvestingsfonds van de regeling is dat er nu prioriteitspunten toegekend worden. Dit geldt voor aanvragen die nog geen bijdrage hebben ontvangen in eerdere tranches maar wel een voldoende hebben gescoord. Doel hiervan is dat de verdeling eerlijker plaatsvindt en te voorkomen dat gemeenten herhaaldelijk bijdragen mislopen, ondanks goede scores.

Volkshuisvestingsfonds aanvragen

Heeft u vragen over het Volkshuisvestingsfonds of zoekt uw gemeente ondersteuning bij het schrijven van een succesvolle aanvraag? Onze ervaren specialisten staan klaar om uw aanvraag naar een hoger niveau te tillen. Neem contact op voor meer informatie via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Wilt u in contact komen met één van onze specialisten? Laat uw gegevens achter:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00