Volkshuisvestingsfonds (VHF)

Voor wie?

Gemeenten

Voor wat?

Veiligheid en leefbaarheid verbeteren in kwetsbare wijken

Budget

€ 113.996.000, –

Subsidie aanvragen?

3 juni 2024 t/m 1 oktober 2024

Persoonlijk advies?

De subsidieregeling Volkshuisvestingsfonds (VHF) biedt gemeenten de kans om de veiligheid en leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren. Met deze regeling kunnen gemeenten investeren in de kwaliteit van de woningvoorraad, leefomgeving en de openbare ruimte. de regeling is beschikbaar voor alle gemeenten. Aanvragen kunnen individueel maar ook in combinatie met andere gemeenten worden ingediend. In totaal is er een budget beschikbaar gesteld van € 113.996.000, -. Vanaf 3 juni 2024 opent de vierde tranche van de regeling voor aanvragen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Subsidie kan u aanvragen voor zowel primaire herstructureringsactiviteiten als voor secundaire herstructureringsactiviteiten. Bij secundaire activiteiten kan dit alleen wanneer u deze combineert met de primaire activiteiten.

Primaire herstructureringsactiviteiten:

 • Binnen uw project werkt u aan het verbeteren van particuliere woonruimtes door middel van fysieke aanpassingen. Denk hierbij aan:
  • Opsplitsen van woningen
  • Samenvoegen van woningen
  • Uitbreiden of toevoegen van woonlagen
  • Achterstallig onderhoud, gespikkeld bezit of energieprestatie verbeteren
  • Levensloopgeschikt maken van een woning
 • U werkt aan het transformeren van gebouwen naar woningen
 • U sloopt slechte woningen om ruimte te maken voor betere nieuwbouwwoningen op dezelfde locatie
 • U koopt woningen om ze vervolgens te herstructureren (inponden). Hierbij kunt u steun ontvangen voor wervingskoten, advieskosten, participatiekosten en verhuiskosten. U kunt ook steun aanvragen voor het kopen of verwerven van woningen door een woningcorporatie.

Secundaire herstructureringsactiviteiten:

 • U maakt noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte dicht bij de woningen waar u aan werkt.
 • U realiseert maatschappelijke voorzieningen dicht bij de woningen waar u aan werkt.

Voorwaarden waar u aan moet voldoen:

Om subsidie toegekend te krijgen moet uw project aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U voert activiteiten uit die binnen de primaire of secundaire herstructureringsactiviteiten vallen
 • Uw gemeente mag maximaal 10% van het totale subsidiebedrag aanvragen. Dit is dus maximaal € 11.399.600, -.
 • Uw project heeft een aantoonbaar financieel tekort
 • U moet samen met andere betrokken partijen minstens 30% van het financiële tekort zelf dekken. De bijdrage van het Volkshuisvestingdsfonds bedraagt maximaal 70%.
 • U start binnen 2 jaar na toekenning met uw project en hebt dit binnen 10 jaar afgerond.
 • Het gaat om minimaal 100 woningen in een stedelijk focus-gebied of om minimaal 50 woningen in de rest van het land.
 • Uw project vindt plaats op een kwetsbaar gebied.

Beoordelen en toekennen van Volkshuisvestingsfonds (VHF)

De aanvragen worden niet toegekend op volgorde van binnenkomst, maar op kwaliteit van de aanvraag. Wanneer de regeling is gesloten worden alle complete aanvragen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd, waarna ze voor worden gelegd aan een onafhankelijke toelatingscommissie. Binnen 13 weken na sluiting ontvangt u een beoordeling op uw aanvraag. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Deze gebieden bestaan uit de 20 stedelijke focusgebieden en de 13 grensregio’s.

Om ervoor te zorgen dat u geen subsidie mis loopt is het van belang om direct de juiste informatie aan te leveren bij uw aanvraag. Onze specialisten hebben veel kennis en ervaring bij het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag. Neem vrijblijvend contact op en één van onze specialisten helpt u graag verder! Contact kunt u opnemen via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

Contact

Benieuwd naar uw subsidiemogelijkheden? Vul uw gegevens in en één van onze specialisten neemt contact met u op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00