VIA 2019: opvolger van VIA 2018 plus

De subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) richt zich op projecten die bijdragen aan innovatie in de regio Noord-Nederland: Drenthe, Friesland en Groningen. De provincies werken hiervoor samen vanuit Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Vanaf 11 juni 2019 kunnen ondernemers uit deze regio weer subsidie aanvragen. Benieuwd? Lees meer!

Wat verandert er?

Inmiddels is het budget van de VIA 2018 plus subsidie op. Tijd dus voor een nieuwe insteek van de VIA: de VIA 2019. Deze SNN subsidieregeling is opgesplitst in drie verschillende stromingen/instrumenten:

  • VIA 2019 gericht op ontwikkelingsprojecten;
  • VIA 2019 gericht op organisatie-innovatie;
  • VIA 2019 gericht op softwareontwikkeling.

Deze drie instrumenten stimuleren mkb’ers in Noord-Nederland om te blijven groeien en innovatietrajecten op te blijven zetten. Het merendeel van de voorwaarden en mogelijkheden van de voormalige VIA 2018 plus zijn onveranderd gebleven. Desondanks zijn er door de opsplitsing van de VIA subsidieregeling wel wat veranderingen ontstaan.

1) VIA 2019 | Subsidie voor ontwikkelingsprojecten

Het eerste VIA instrument stimuleert de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten of procedures, waarbij er samengewerkt mag worden met ander mkb’ers. Belangrijk is dat het te ontwikkelen concept ten minste innovatief is voor de aanvragende onderneming(en).

Subsidiebijdrage

  • De subsidie bedraagt voor een project van een enkel bedrijf maximaal 35% van de subsidiabele projectkosten.
  • De subsidiebijdrage voor een samenwerkingsproject bedraagt daarentegen maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten.
  • Voor beide constructies bedraagt het minimale subsidiebedrag € 10.000,- en het maximale bedrag € 100.000,-;
  • Dit onderdeel binnen VIA 2019 heeft het grootste subsidieplafond, namelijk € 9 miljoen.

Subsidiabele projectkosten

Subsidiabel zijn onder andere het inschakelen van onafhankelijke deskundigen, materialen voor een prototype en de loonkosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel.

Kijk eens naar mogelijke partners die kunnen aansluiten bij uw ontwikkelingsproject! Naast het spreiden van het risico van het te ontwikkelen concept, kan er immers aanspraak worden gedaan op een significant hoger subsidiepercentage. Vanuit ons netwerk kunnen we u ondersteunen bij match-making! ~ Jasper Koetsier, specialist.

2) VIA 2019 | Subsidie voor softwareontwikkeling

Het tweede VIA subsidie-instrument is gericht specifiek op softwareontwikkeling. Als mkb’er kunt u subsidie ontvangen voor proof-of-concept software, maar ook voor een dienst die nieuw is voor uw onderneming.

Van belang is dat alleen de proof-of-concept fase onder de subsidieregeling valt en de werkzaamheden die erop volgen (ontwikkeling eindproduct of dienst) niet. Bij een proof-of-concept staat het aantonen van de werking van de technische oplossing centraal. Aantonen dat het gehele systeem functioneert, waarin het specifieke stuk software is verwerkt, is niet verplicht.

Saillant detail is dat in de VIA 2018+ juist het testen met eindgebruikers subsidiabel was. Dit lijkt een belangrijke wisseling in koers, waarbij men terug gaat naar de oudere definities van proof-of-concept en zo verwacht dat er meer aandacht op nieuwe software wordt gevestigd dan het testen met eindgebruikers. Het zogenoemde finetunen valt er met de VIA 2019 subsidie buiten. ~ Jasper Koetsier, specialist.

Subsidiebijdrage

Het maximale subsidiepercentage is 35% van de projectkosten met en minimum van € 10.000,- en een maximum van € 50.000,-.

Subsidiabele projectkosten

Subsidiabel zijn het inschakelen onafhankelijke deskundigen en de loonkosten van onderzoekers, technici en ondersteunend personeel.

3) VIA 2019 | Subsidie voor organisatie-innovatie

De laatste VIA subsidievariant stimuleert mkb’ers om te blijven vernieuwen op het gebied van organisatie en/of verdienmodellen.

Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een € 10.000,- en een maximum van € 12.500,-. Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 1.500.000,-.

Subsidiabele projectkosten

Met de subsidie kunt u bijvoorbeeld een externe deskundige inhuren voor advies, begeleiding en/of coaching om zo deze veranderingen door te voeren binnen uw organisatie. Ook het inschakelen van externe deskundigen voor nieuwe strategische samenwerkingen behoort tot de mogelijkheden van de VIA 2019. Gebruikelijke HR-activiteiten en andere standaard werkzaamheden vallen buiten de scope van deze regeling.

De verschillen en overeenkomsten tussen de VIA 2019 en VIA 2018 plus

Nu bekend is wat de verschillende VIA 2019 subsidies inhouden, is het interessant om de verschillen ten opzichte van de VIA 2018 plus te benoemen. De voormalige VIA 2018+ regeling is officieel geëindigd op 11 juni 2019; het moment waarop de VIA 2019 in werking is getreden.

Beide regelingen zijn voor mkb’ers die een vestiging hebben in de SNN-regio, ongeacht of er nog vestigingen in andere delen van het land zijn. Verder zijn aanvragen die in de VIA 2018 plus zijn gedaan, geldig tot het einde van het project. Er hoeft dus geen nieuwe aanvraag te worden ingediend voor de VIA 2019.

Er zijn nog een aantal verschillen tussen de VIA 2019 subsidies en de voormalige VIA 2018 plus subsidieregeling:

  • De VIA 2019 gericht op softwareontwikkeling kent geen subsidiemogelijkheden meer voor het bekostigen van materialen voor een prototype en de huur van apparatuur / uitrusting.
  • Met de VIA 2019 gericht op organisatie-innovatie kunt u uitsluitend externe deskundigheid inhuren. De overige subsidiabele mogelijkheden binnen de VIA 2018 plus regeling zijn komen te vervallen.
  • Tot slot zijn er weinig verschillen tussen de VIA 2018 plus en de VIA 2019 omtrent subisdie voor ontwikkelingsprojecten. Alle subsidiabele onderdelen van de VIA 2018 plus zijn doorgezet in de VIA 2019.

Conclusie

Een interessante vraag om te stellen is hoe vernieuwend de VIA 2019 regeling nu eigenlijk is. Hierop heb ik eigenlijk twee antwoorden. In eerste instantie vind ik het subsidieprogramma niet vernieuwend; de regelingen van de VIA 2018 plus en voorwaarden zijn grotendeels doorgezet in de VIA 2019.

Binnen de VIA 2019 is duidelijk te zien dat SNN niet te veel wil veranderen aan het succes van de VIA 2018 plus, zoiets als “never change a winning team”. Wel heeft SNN diverse verbeterpunten doorgevoerd. Voor ondernemers is het nu duidelijker wat wel en niet subsidiabel is en welk project onder welke subsidie zou vallen. Aanvragen kunnen dan ook gerichter worden ingediend. Het bijbehorende nadeel is wel dat bij de VIA 2019 gericht op organisatie-innovatie en softwareontwikkeling nu scherpere voorwaarden hebben gekregen. Deze veranderingen maken de VIA 2019 enigszins vernieuwend, aangezien een mkb’er voortaan rekening moet houden met deze ‘vernieuwingen’ voor een kansrijke subsidieaanvraag .

Wenst u subsidieadvies of ondersteuning bij uw VIA 2019 aanvraag? Aarzel niet om contact op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Wenst u advies of ondersteuning bij uw VIA 2019 aanvraag? Aarzel niet om contact op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00