Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

Voor wie?

Mkb’ers uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

Voor wat?

Projecten die ontwikkeling in de regio stimuleren, faciliteren en verbinden

Subsidiebijdrage

35%-50%

Advies over VIA

Subsidiekansen Noord-Nederland SNN

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om ambities gericht op de ontwikkeling in de regio te stimuleren, faciliteren en verbinden. Vanuit de VIA kunt u subsidie ontvangen voor de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van een prototype. Voor softwarematige prototypes kan een aanvraag ingediend worden om de technische haalbaarheid te onderzoeken en het werkingsprincipe van de (deel)prototypes aan te tonen.

Subsidieregeling VIA voor innovatieve ambities

De subsidieregeling VIA richt zich op projecten die bijdragen aan innovatie in de regio en/of een koolstofarmere economie. Zowel voor industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling is er budget beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend door losstaande mkb-partijen (35% – 45% subsidie) of samenwerkende mkb’ers (50% subsidie) die actief zijn in Drenthe, Friesland of Groningen.

Voorwaarden VIA subsidie

  • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan;
  • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Producten of diensten, die op verzoek van of specifiek voor een bepaalde klant worden ontwikkeld, zijn uitgesloten;
  • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond;
  • Het is bij een samenwerkingsproject niet toegestaan om per onderneming meer dan 70% van de kosten voor rekening te nemen;

Subsidie aanvragen?

Wilt u meer te weten komen over de VIA subsidie of onze diensten? Of wilt u weten welke vergelijkbare regelingen nog meer interessant zijn? Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com, onze specialisten staan u graag te woord.

contact

Wilt u meer weten over VIA subsidie? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: