Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

Subsidiekansen Noord-Nederland SNN

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om ambities gericht op de ontwikkeling in de regio te stimuleren, faciliteren en verbinden.

U kunt vanaf 1 februari 2021 weer een aanvraag indienen voor de Versneller Innovatieve Ambities (VIA).

Subsidieregeling VIA voor innovatieve ambities

De subsidieregeling VIA richt zich op projecten die bijdragen aan innovatie in de regio en/of een koolstofarmere economie. Zowel voor industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling is er budget beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend door losstaande mkb-partijen (35% subsidie) of samenwerkende mkb’ers (50% subsidie).

Heeft u een innovatief idee voor een nieuw product, procedé of dienst? De VIA-subsidie is voor mkb-bedrijven die gevestigd en actief zijn in Drenthe, Friesland of Groningen. Vanuit de VIA kunt u subsidie ontvangen voor de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van een prototype. Voor softwarematige prototypes kan een aanvraag ingediend worden om de technische haalbaarheid te onderzoeken en het werkingsprincipe van de (deel)prototypes aan te tonen. De subsidiabele kosten houden in:

  • Kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
  • Huur van apparatuur en uitrusting;
  • Materialen die onderdeel zijn van het prototype;
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren.

Voorwaarden VIA subsidie

  • Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode – of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan;
  • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Producten of diensten, die op verzoek van of specifiek voor een bepaalde klant worden ontwikkeld, zijn uitgesloten;
  • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond;
  • Het is bij een samenwerkingsproject niet toegestaan om per onderneming meer dan 70% van de kosten voor rekening te nemen;

VIA subsidie aanvragen in 2021?

VIA subsidie kunt u vanaf 1 februari 2021 aanvragen. Naar verwachting zal het budget, welke nog onbekend is, op dag één al uitgeput worden. Wacht daarom niet te lang met de voorbereidingen voor uw aanvraag zodat u deze zo snel mogelijk nadat de regeling is geopend kan indienen.

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden van de VIA-regeling voor uw organisatie? Of hulp nodig bij uw aanvraag? Neem contact op, onze specialisten staan u graag te woord.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over VIA subsidie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00