Verruiming WBSO niet volledig doorgepakt

Nederland heeft van oudsher een goed vestigingsklimaat en dankt haar sterke economische positie mede aan de innovatiegerichte, proactieve overheid. Kabinet Rutte III presenteerde op Prinsjesdag 2018 dat een sterk vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven ook de komende jaren hoog op de politieke agenda staat. Om van Nederland een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat te maken, is besloten de dividendbelasting voor multinationals geheel af te schaffen. Opvallend is echter dat de WBSO plannen voor 2019 en de daaropvolgende jaren niet in lijn zijn met deze visie.

Innovatiestimulering als bakermat voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Weliswaar nemen de Vpb-tarieven gestaag af voor ondernemers; innovatiestimulering is en blijft een van de belangrijkste sleutels tot een bloeiende economie en een sterk vestigingsklimaat. De WBSO is hét instrument voor innovatiestimulering binnen het bedrijfsleven. Waarom is er geen sprake van een forse verruiming van de WBSO, zoals eerder dit jaar aangekondigd? Hoe behouden we dan onze innovatiekracht en kennis en kunde in stand ten opzichte van de rest van Europa?

Terugblik op WBSO

Eerder dit jaar heeft Staatssecretaris Mona Keijzer de tweede kamer in een brief geïnformeerd over haar inschatting van de WBSO percentages voor 2019. Omdat uit de eerste uitvoeringscijfers over 2017 en 2018 bleek dat ruimte in het budget zou zijn, konden de aftrekpercentages en de drempel van de eerste schijf worden verruimd. In het belastingplan 2019 is wél een verruiming van het budget aangekondigd, maar de percentages blijven gelijk aan 2018. Hoe kan dit?

WBSO als succesvol instrument

De WBSO wordt als belastingmaatregel al jarenlang positief geëvalueerd. Het voordeel op uren en kosten die gepaard gaan met technologische ontwikkeling (in álle sectoren) geeft ondernemers de vrijheid om zelf hun innovatieroute te bepalen. Evaluatie toont aan dat iedere euro die de overheid in dit instrument steekt door ondernemers wordt gematcht met gemiddeld € 1,77 aan extra S&O-loon. Sterker nog, 24% van de totale S&O-uitgaven zou niet worden uitgevoerd zonder deze regeling (Rijksoverheid.nl).Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aftrekpercentage in tijden van crisis is opgehoogd tot wel 60% in de eerste schijf. Mede hierdoor is innoverend Nederland doorgegaan met het ontwikkelen van nieuwe producten en oplossingen.

Waarom aftrekpercentages handhaven?

Ondanks dat de Prinsjesdagstukken een verruiming van het WBSO budget aankondigen, van 1,169 € miljard in 2018 naar € 1,211 miljard in 2019 e.v., blijven de percentages gelijk. In een Kamerbrief stelt de Staatssecretaris dat een verhoging zou leiden tot een eenmalige piek in het WBSO budget, terwijl continuïteit van belang zou zijn. Resterend budget wordt gereserveerd in een ‘envelop’, waarvan ze de komende tijd gaat onderzoeken hoe dit budget het beste kan worden ingezet.

Waarom is er überhaupt geld over?

De WBSO is een zogenoemde ‘gebudgetteerde’ regeling. Dit betekent dat men alle in aanmerking komende aanvragen toekent, ongeacht eventuele uitputting. Navolgende jaren worden de parameters aangepast om over- of onderuitputting te compenseren. Wat opvalt is dat in 2016 én in 2017 ruim € 269 miljoen aan toegekende afdrachtvermindering niet is verzilverd (RVO, Focus op S&O 2017 en 2016). Ondanks een steeds strengere controle aan de poort en daarmee een grotere inspanning van de ondernemer bij het verkrijgen van een goedkeuring, lijkt de markt niet in staat om de verantwoording op orde te krijgen (zie ook deze blog). Met onze compliance dienstverlening verzekert u uzelf van een correcte verantwoording.

Wist u dat WBSO uw instapticket is voor de Innovatiebox?

Parallel aan de WBSO loopt de Innovatiebox. Winst uit eigen ontwikkelde producten kan hiermee tegen een gunstig Vpb-tarief worden belast. In de onderhandeling met de Belastingdienst wordt steeds meer nadruk gelegd op de omvang van de WBSO aanvraag en de realisatiegraad. Meer S&O-medewerkers en S&O-uren rechtvaardigt immers een hoger aandeel van innovatie op het totale resultaat. Het loont om kritisch te kijken naar zowel de projecten in de WBSO aanvraag als naar het takenpakket van de medewerkers. Zeker met het 4% groeiende budget voor de Innovatiebox in 2019, loont het om de mogelijkheden van dit fiscale instrument te onderzoeken.

Hezelburcht onderzoekt uw voordeel

Optimaal genieten van de beschikbare innovatie-instrumenten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of aanvullende informatie via onderstaande button. Graag maken onze specialisten uw innovatieve ambities waar!

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

Contact

Optimaal genieten van de beschikbare innovatie-instrumenten? Graag maken onze specialisten uw innovatieve ambities waar! Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of aanvullende informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00