Subsidiekansen voor de gebouwde omgeving in 2022

De rijksoverheid stelt in 2022 een drietal subsidieregelingen open die zich richten op de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De regelingen sluiten aan bij een aantal nationale thema’s, zoals het oplossen van de woningnood, het verduurzamen van bestaande gebouwen en het langer zelfstandig en vitaal thuis wonen van ouderen. Heeft u de oplossing voor een van deze problemen? Houd dan de onderstaande subsidieregelingen in de gaten!

Vierde ronde opent binnenkort: Woningbouwimpuls voor gemeenten

In 2021 werd al bekend dat het kabinet € 250 miljoen beschikbaar stelt voor een vierde tranche van de Woningbouwimpuls. De regeling zal in 2022 open gaan, maar wanneer is nog niet bekend. Zeker is dat gemeenten opnieuw de kans krijgen om subsidie aan te vragen voor de bouw van betaalbare woningen. In de derde tranche ondersteunde Hezelburcht gemeente Brielle bij het opstellen van de aanvraag. De gemeente krijgt maar liefst € 1,5 miljoen subsidie voor het realiseren van nieuwbouwwijk de Oude Goote. Een knappe prestatie voor een relatief kleine gemeente die het in deze ronde moest opnemen tegen veelal grotere stedelijke gemeenten.

Neem contact met ons op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MOOI subsidie Gebouwde omgeving

Vanaf 1 april 2022 tot 19 april 2022 kunnen samenwerkingsverbanden van minimaal 3 ondernemingen een vooraanmelding doen voor de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): Gebouwde omgeving. Vanuit deze regeling vraagt u subsidie aan voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor het CO2-vrij maken van de gebouwde omgeving, waarbij de aandacht ligt hierbij op circulariteit, luchtkwaliteit en natuur. De projecten moeten aansluiten op één van de volgende twee innovatiethema’s:

Innovatiethema 1 van MOOI: Gebouwde omgeving

Vraag subsidie aan voor spijtvrije renovatie voor woningen van particuliere verhuurders, particuliere woningbezitters en woningcorporaties, maar ook andere gebouwtypen (zoals kantoren, bedrijfshallen, winkelgebieden, scholen of sportaccommodaties). Een spijtvrije renovatie bestaat uit een combinatie van:

  • Bouwkundige isolatieoplossingen;
  • Oplossingen voor het klimatiseren en ventileren van woningen en gebouwen;
  • De levering van warm tapwater, waarbij rekening wordt gehouden met de technische inpassing in het lokale energiesysteem

Projecten die aansluiten bij dit thema doen bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheden voor het herontwerpen van bouwelementen om ze beter, sneller en goedkoper te kunnen aanbrengen en in de toekomst te hergebruiken. Of er wordt onderzoek gedaan naar de inzet van slimme energiediensten waarmee gebouwen inspelen op dynamische elektriciteitsprijzen of de beschikbaarheid van duurzame energie.

Innovatiethema 2 van MOOI: Gebouwde omgeving

U kunt ook subsidie aanvragen voor duurzame collectieve warmtevoorziening op basis van volledig elektrisch, hybride of met een (zeer) laag of midden temperatuur warmtenet voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden. Voorbeelden van kansrijke projecten binnen dit thema zijn het ontwikkelen van verdienmodellen voor partijen binnen een collectief warmte- of energiesysteem of het in kaart brengen van energiegebruik profielen voor het ontwerpen van een efficiëntie energie infrastructuur.

Bij de projecten is aandacht voor de eigen keuzes van bewoners, bezit, toegang tot gegevens en privacy. De projecten richten zich op een eerste toepassing in uiterlijk 2027.

Meer weten? Neem contact op

Subsidiehoogte

Het totale budget bedraagt € 39,4 miljoen. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer tot een totaal maximum van € 7 miljoen. Onderzoeksorganisaties mogen niet meer dan 50% van de kosten maken en projecten hebben een minimale omvang van € 2 miljoen.

Tenderregeling

Indien het project na de vooraanmelding als kansrijk wordt beschouwd, kan een definitieve subsidieaanvraag worden gedaan van 1 juli 2022 tot 6 september 2022. Na indiening worden projecten door een onafhankelijke adviescommissie gerangschikt aan de hand van beoordelingscriteria, waarbij de beste projecten als eerste subsidie krijgen.

Ook interessant: Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderenhuisvesting (SOO)

Tot 30 november 2022 kunnen woningcorporaties, marktpartijen of burgers met eigen initiatieven subsidie aanvragen voor de bouwkosten van een nieuwe ontmoetingsruimte voor ouderen vanuit de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten voor Ouderenhuisvesting (SOO). Afhankelijk van het aantal woningen waarop de ontmoetingsruimte betrekking heeft, kan tot wel € 175.000 subsidie worden aangevraagd. De ontmoetingsruimte moet betrekking hebben op een geclusterde woonvorm voor ouderen en op maximaal 100 meter afstand liggen. De regeling stelt eisen aan de betaalbaarheid van de woningen en de gemiddelde leeftijd van de bewoners (ouder 55 jaar). De bouwkosten worden gesubsidieerd tot een maximum van € 2.500 per vierkante meter.

Verbeter de gebouwde omgeving

Bent u van plan om een aanvraag te doen voor één van de bovengenoemde subsidieregelingen? Vergroot uw slagingskans door de specialisten van Hezelburcht in te schakelen. Hezelburcht is bekend met alle drie de regeling en heeft dus de nodige kennis in huis om bij het gehele subsidietraject te ondersteunen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen over een van deze regelingen? Stel ze persoonlijk aan een specialist:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00