Subsidie voor soortenmanagementplan van gemeenten

Het behoud van biodiversiteit en de bescherming van natuurwaarden zijn cruciale aspecten van duurzaam lokaal beleid. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol, vooral door het opstellen en uitvoeren van een soortenmanagementplan (SMP). Om deze plannen te ondersteunen, verstrekken provincies subsidie die gemeenten helpt bij het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve strategieën voor soortenbescherming.

Wat is een soortenmanagementplan?

Een soortenmanagementplan is een strategisch document dat door gemeenten wordt opgesteld om de aanwezigheid en bescherming van beschermde soorten binnen hun grondgebied te waarborgen. Het plan bevat maatregelen om soorten te beschermen, hun leefgebieden te verbeteren en mogelijke negatieve invloeden te beperken, onderbouwd met ecologisch onderzoek. Het SMP richt zich zowel op de huidige situatie als op de lange termijn, waarbij het behoud en de versterking van biodiversiteit centraal staan.

Provinciale subsidie voor opstellen en uitvoeren soortenmanagementplan

De provinciale subsidie voor soortenmanagementplannen heeft als doel gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor soortenbescherming. Veel gemeenten hebben beperkte middelen voor uitgebreide ecologische onderzoeken en beschermingsmaatregelen. Door financiële steun te bieden, zorgen provincies ervoor dat gemeenten de noodzakelijke stappen kunnen nemen om biodiversiteit binnen hun grondgebied te behouden en te bevorderen.

Gemeenten kunnen bij de eigen provincie een subsidieaanvraag indienen voor het opstellen en uitvoeren van een soortenmanagementplan. Iedere provincie heeft hiervoor een eigen regeling en een ander budget beschikbaar dat zij aan gemeenten kunnen verstrekken. Bekijk hier de budgetten.

Ondersteuning bij uw subsidieaanvraag

Gaat uw gemeente aan de slag met een soortenmanagementplan en bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen uw provincie? Onze specialisten zijn op de hoogte van de mogelijkheden en adviseren en ondersteunen u graag. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Neem contact op voor meer informatie over subsidie voor het opstellen en uitvoeren van een soortenmanagementplan

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00