Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT)

Voor wie?

Gemeenten

Voor wat?

Voor het ontwikkelen van flex- en transformatiewoningen binnen Nederland

Budget SFT subsidie

€ 281 miljoen

Aanvragen?

Naar verwachting najaar 2024

Advies over SFT

Stimuleringsregeling Flex-en Transformatiewoningen (SFT) is een ondersteuningsregeling voor gemeenten die flex- en transformatiewoningen willen ontwikkelen. Binnen Nederland heerst er een woningnood, waardoor snelle ontwikkeling van woningen noodzakelijk is. Hiervoor zijn flex- en transformatiewoningen een goede oplossing. SFT heeft een totaalbudget van ruim € 281 miljoen ter beschikking gesteld voor het realiseren van deze woningen. Dit budget is onderverdeeld in verschillende openstellingen tussen 2023 en 2026. Naar verwachting komt er in het najaar van 2024 een nieuwe openstelling.

Wat zijn flex- en transformatiewoningen?

Flexwoningen zijn woningen die op een verplaatsbare wijze worden gebouwd. Transformatiewoningen zijn bestaande gebouwen met een andere functie, die worden omgebouwd tot woonfunctie. Zo worden bijvoorbeeld ziekenhuizen, schoolgebouwen en kantoren omgebouwd tot woning.

Waar moet uw project aan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor SFT zijn er een aantal voorwaarden waar uw ontwikkelingsproject aan moet voldoen:

 • De woningen worden minimaal 10 jaar beschikbaar gesteld voor sociale huur;
 • De huurder krijgt zelf een schriftelijk huurcontract van de verhuurder;
 • De gemeente bouwt nieuwe flexwoningen of er worden transformatiewoningen omgebouwd naar sociale woonruimtes;
 • De woningen dragen aantoonbaar bij aan de woonvoorraad voor ontheemde Oekraïners en statushouders. 30% van de geplande sociale huurwoningen worden gereserveerd voor deze doelgroep voor minimaal 10 jaar;
 • De woningen zijn onderdeel van hetzelfde projectgebied;
 • Uit de begroting voor het ontwikkelen van de woningen blijkt een aantoonbaar financieel tekort.

Naast de algemene voorwaarden zijn er nog een aantal andere punten waar u aan moet voldoen om SFT subsidie toegekend te krijgen:

 • U ontvangt geen andere specifieke uitkering voor hetzelfde project. Let op: er gelden uitzonderingen voor de financiële herplaatsingsgarantie en subsidies die het ministerie van Justitie en Veiligheid verleent voor ontheemden.
 • De bouw of transformatie van het ontwikkelingsproject is nog niet gestart op het moment dat u SFT aanvraagt.
 • Het ontwikkelingsproject levert u op binnen 12 maanden vanaf de besluitdatum en u geeft het gehele toegekende bedrag uit.

De aanvraag van SFT wordt ingediend vanuit de gemeente. Bij de uitvoering van het ontwikkelingsproject mag u wel samenwerken met andere partijen zoals woningcorporaties, bedrijven of organisaties. Per aanvraag wordt er één ontwikkelingsproject ingediend. Het is hierbij wel mogelijk om meerdere aanvragen in te dienen.

Beoordeling van de aanvraag 

Om de aanvragen te beoordelen worden deze onderverdeeld in vier categorieën (A, B, C, D). Aanvragen onder categorie A worden als eerst toegekend, daarna volgt categorie B en C. Aanvragen onder categorie D worden als laatste toegekend, wanneer deze voldoen aan de voorwaarden. Wanneer het budget overvraagd wordt binnen een categorie, wordt het resterende bedrag door middel van loting onderverdeeld over de desbetreffende categorie.

Voorwaarden voor categorieën:

Categorie A:

 • Uw gemeente heeft een overeenkomst met het ministerie van Justitie en Veiligheid om extra statushouders en asielzoekers op te vangen in flex-of transformatiewoningen
 • Een investeerder heeft een koopovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf om flex- en transformatiewoningen te gebruiken als sociale huurwoning

Categorie B:

 • Een project valt binnen categorie B wanneer er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend

Categorie C:

 • Een project valt binnen categorie C wanneer er een omgevingsvergunning is aangevraagd of verleend, maar nog bezwaar tegen mogelijk is
 • Wanneer er een gedoogbeschikking is verleend voor het ontwikkelingsproject

Categorie D:

 • Uw project valt onder categorie D wanneer het aan de voorwaardes voldoet maar niet aan de eisen van categorie A, B of C

Binnen 8 weken na sluiting van de regeling besluit de minister of u de aanvraag uitgekeerd krijgt. Hierbij is een verlening van nogmaals 8 weken mogelijk.

Resultaten van SFT

In 2023 zijn er in totaal 34 aanvragen toegekend, verdeeld over 22 verschillende gemeenten. Het totaal toegekende bedrag bestond uit € 20.613.209. Hiermee zijn in totaal 2.643 woonruimtes gerealiseerd.

Optimale subsidieondersteuning

Bij het indienen van uw aanvraag is het belangrijk om aan alle voorwaarden en eisen te voldoen. Een goede voorbereiding is daarom vereist. Ons team van specialisten met expertise in subsidies voor gemeenten heeft veel kennis en ervaring om uw project succesvol te ondersteunen.. Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden binnen de SFT regeling? Neem gerust contact op en één van onze specialisten helpt u graag verder. U kunt contact opnemen via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

Contact

Heeft u interesse in subsidie en bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Kom in contact met onze specialisten door uw gegevens achter te laten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00