Prinsjesdag 2018 | Gemeenten & Woonomgeving

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2019. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in het Belastingplan en de Miljoenennota 2019. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot gemeenten & woonomgeving?

Kabinet presenteert plannen 2019 op gebied van gemeenten & woonomgeving

Wat zijn de belangrijkste punten in de plannen voor gemeenten & woonomgeving? Uiteraard is het aardgas een belangrijk agendapunt voor zowel de veiligheid als het milieu. Maar waar gaat er nog meer in geïnvesteerd worden?

Extra budget voor woningcorporaties

  • Tot en met 2020 is er in totaal € 400 miljoen beschikbaar voor de stimulering van energiebesparende projecten binnen de huursector.
  • De overheid stelt een bedrag van € 38 miljoen beschikbaar voor gebieden als bedrijventerreinen en oude havengebieden. Dit bedrag is bedoeld om de woningbouw te stimuleren.

STEP gaat op in RVV

Wat voorheen nog de subsidieregeling STEP was, gaat vanaf 2019 op in de RVV maatregel (Regeling Vermindering Verhuurderheffing). De totale gelden hiervoor zijn voor 2019 tot 2021 € 156 miljoen.  Voor zowel 2019 als 2020 geldt daarnaast een maximaal budget van € 78 miljoen per jaar. De regeling is interessant voor partijen die verhuurdersheffing betalen.

  • STEP gaat op in RVV maatregel met € 156 miljoen budget.
  • Vanaf 2022 bedraagt het budget structureel € 100 miljoen per jaar.

€ 30 miljoen voor opzet van nieuwe woonzorgarrangementen

Via een subsidieregeling worden gemeenten gestimuleerd om met behulp van burgerinitiatieven en/of zorgaanbieders, woningcorporaties en projectontwikkelaars een projectplan in te dienen voor de opzet van nieuwe woonzorgarrangementen.

  • Jaarlijks is er € 30 miljoen gereserveerd voor de periode 2019-2021.

Budget van het Deltafonds bedraagt € 375 miljoen

Het Deltafonds heeft vanaf 2019 € 375 miljoen budget voor ruimtelijke adaptatie en integrale maatregelen in het rivierengebied. Dit is nodig om ook in de toekomst de doelen voor waterveiligheid in combinatie met andere rijksopgaven, zoals scheepvaart en gebiedsontwikkeling, het hoofd te kunnen bieden. Vanaf 2022 wordt er fors geïnvesteerd in zoetwatermaatregelen, waarvoor al € 150 miljoen is gereserveerd.

  • € 375 miljoen voor Deltafonds vanaf 2019.
  • Vanaf 2022 € 150 miljoen extra investering in zoetwatermaatregelen.

Een aardgasvrij Nederland

De productie van aardgas neemt af. Niet alleen voor het milieu is dit belangrijk, maar ook voor de veiligheid van de mensen in Groningen. Daarom focust de overheid zich op het aardgasvrij maken van woningen. In 2018 was hier een budget van € 85 miljoen voor beschikbaar. Dit budget werd gestoken in een pilot voor gehele wijken. Het doel hiervan is om voor het einde van de kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij te maken en jaarlijks 50.000 nieuwbouwwoningen aardgasvrij op te leveren. Hier zal in 2019 opnieuw aandacht voor zijn. De exacte bedragen zijn nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00