Instandhoudingssubsidie

Voor wie?

Eigenaren van rijksmonumenten

Voor wat?

Het behoud en onderhoud van rijksmonumenten

Subsidiebijdrage

Maximaal 60% tot € 36.000,-

Meer informatie

De overheid hecht veel waarde aan het behouden van rijksmonumenten. Daarom kunnen eigenaren van een rijksmonument met de Instandhoudingssubsidie, voorheen Brim-regeling, een financiële tegemoetkoming krijgen voor de onderhoudskosten van het gebouw. Eigenaren van een rijksbeschermde fabriek, kerk, molen of ander monument dat niet wordt gebruikt als woonhuis kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Gemeenten, provincies, waterschappen en professionele organisaties voor monumentenbehoud kunnen ook subsidie aanvragen voor rijksmonumentale woonhuizen.

Werkzaamheden Instandhoudingssubsidie

De regeling richt zich op werkzaamheden die bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarde. Doelmatig onderhoud dat verwoord is in een instandhoudingplan voor een periode van zes jaar komt in aanmerking voor subsidie, maar ook regulier onderhoud zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk.

Subsidiebijdrage

De subsidiabele kosten bedragen maximaal 3% van de herbouwwaarde bij een gebouwd monument over de periode van zes jaar.

De subsidie zelf bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot wel € 36.000,- . Vóór 2019 was dit 50%. Lopende subsidieaanvragen (van vóór 2019) houden het percentage van 50%.

Wanneer aanvragen?

U kunt jaarlijks van 1 februari tot 31 maart subsidie aanvragen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de Instandhoudingssubsidie voor uw organisatie? Of wilt u meer te weten komen over onze diensten? Wij adviseren en ondersteunen u graag. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

gerelateerd aan deze subsidie

contact

Wilt u meer weten over de Instandhoudingssubsidie? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: