Subsidie voor pilots aardgasvrije en frisse basisscholen

Heel Nederland streeft ernaar om in 2050 energieneutraal te zijn. Het is belangrijk om maatregelen te treffen om de energietransitie te realiseren en klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar wat betekent deze transitie in de praktijk?

Nieuwbouwwijken worden momenteel al aardgasloos opgeleverd en steeds meer woningeigenaren investeren in alternatieve energieoplossingen. Daarnaast moeten openbare gebouwen en basisscholen eraan geloven. Een concrete actie om basisscholen te ondersteunen bij de energietransitie is aangedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Met het Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ wordt het aardgasvrij maken van bestaande schoolgebouwen gestimuleerd. Gemeenten kunnen zich binnen dit programma, samen met een schoolbestuur, aanmelden als pilotproject.

Pilotprojecten voor samenwerking | aardgasvrije basisscholen

Scholen kampen met problemen als temperatuurbeheersing en ventilatie, maar beschikken doorgaans niet over voldoende middelen om hier verandering in te brengen. Een prettige klimaatbeheersing is juist belangrijk om leerlingen en leraren goed te laten functioneren.

Pilotprojecten voor het aardgasvrij maken van basisscholen en het verbeteren van het binnenklimaat worden met het subsidieprogramma ondersteund. Met de financiële ondersteuning en professionele begeleiding kan een gemeente, in samenspraak met het schoolbestuur, een schoolgebouw verduurzamen en aardgasvrij maken. Na afloop van het project dient de opgedane kennis gedeeld te worden met andere gemeenten en schoolbesturen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school en gemeente?  

Heeft u als gemeente en/of schoolbestuur een gezamenlijk plan omtrent het aardgasvrij en fris maken van een schoolgebouw? Gemeenten kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2018 een projectvoorstel indienen. Per schoolgebouw moet een aparte aanvraag worden ingediend.

De minister van BZK selecteert vervolgens na de deadline, in samenwerking met een stuurgroep, tien projecten. Per project wordt er in totaal € 350.000,- verstrekt voor de te nemen maatregelen. Het schoolbestuur ontvangt daarnaast tot en met 2019 kosteloze professionele begeleiding bij het ontwikkeltraject.

Meer informatie over het pilotprogramma?

Naar verwachting zal de vraag naar subsidie het aanbod vele malen overstijgen. Het opstellen van een kwalitatief goede subsidieaanvraag is dan ook van groot belang om kans te maken op de subsidiegelden. Bent u geïnteresseerd in deze subsidiekans? Neem dan tijdig contact op. Onze specialisten denken graag met u mee.

Neem contact op!

Contact

Bent u geïnteresseerd in deze subsidiekans? Of wilt u meer informatie? Neem dan tijdig contact op. Onze specialisten denken graag met u mee.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00