Prinsjesdag 2018 | Duurzaamheid & Klimaat

Vandaag presenteerde het kabinet op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) traditiegetrouw haar plannen voor 2019. De belangrijkste ontwikkelingen en wat deze kosten, staan in het Belastingplan en de Miljoenennota 2019. Wat zijn de gevolgen hiervan op het subsidie- en financieringslandschap met betrekking tot duurzaamheid & klimaat?

Kabinet presenteert plannen 2019 op gebied van duurzaamheid & klimaat

Het klimaat verandert. Een ontzettend warme zomer van 2018 en extreme regenbuien. De overheid vindt het dan ook belangrijk om gestaag door te gaan met het investeren in Duurzaamheid & Klimaat. Het regeerakkoord in 2017 stond vol met ambitieuze plannen wat betreft duurzaamheid, met als doel het Klimaatakkoord van Parijs na te leven (en daar overheen te gaan). In 2019 zet de regering deze route steevast door en zal er opnieuw veel geïnvesteerd worden in het besparen van energie en het verminderen van broeikasgassen.

EIA budget 2019 blijft gelijk, percentage daalt

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. Ten opzichte van 2018 is het budget voor dit voordeel gelijk gebleven.

  • Het budget voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) bedraagt in 2019 € 147 miljoen.
  • Het percentage van de EIA wordt met 9,5% verlaagd en zal in 2019 45% bedragen.

MIA budget 2019 stijgt met € 8 miljoen

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedroeg in 2018 € 99 miljoen. Deze zal in 2019 verhoogd worden naar € 107 miljoen.

  • Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) bedraagt in 2019 € 107 miljoen.

VAMIL budget daalt in 2019 met € 8 miljoen

Waar het budget van de MIA juist met € 8 miljoen verhoogd wordt, wordt het budget voor de VAMIL verlaagd met precies datzelfde bedrag (€ 8 miljoen). In 2019 zal daarom het budget niet meer € 40 miljoen maar € 32 miljoen zijn.

  • Het budget voor de VAMIL bedraagt in 2019 € 32 miljoen.

SDE+ wordt verruimd met middelen voor CO2-reductie

Het kabinet stimuleert duurzame investeringen en innovatie door onder andere het verbreden van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie-innovatie (SDE+). In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd de inzet van de middelen voor de SDE+ te verbreden met budget voor CO2-reductie.

€ 300 miljoen voor CO2-reductie

Om de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen, is er in het regeerakkoord een enveloppe van € 300 miljoen per jaar (2018 – 2030) opgenomen op de aanvullende post voor Klimaat. Deze post is bedoeld om in 2030 een 49% lagere uitstoot te hebben dan in 1990. Hiermee worden de doelstellingen van de Klimaatwet bereikt. Hoe dat budget ieder jaar wordt ingezet, is nog niet bepaald. Wij zullen hierover berichten zodra meer bekend is.

Meer informatie? Bel ons: 088 495 20 00!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00