Nieuwe invulling van SDE+ vanaf 2020

In 2020 wordt de vernieuwde SDE+ subsidie (SDE++) uitgebreid met nieuwe subsidiecategorieën. In de huidige vorm van de SDE+ subsidie (openstelling 29 oktober) ligt de focus nog met name op het subsidiëren van duurzame energieproductie. Aangezien in het Klimaatakkoord is bepaald dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 1990, is er nog meer actie en impact nodig om dit als maatschappij te bewerkstelligen. De aandacht verschuift anno 2020 dan ook van hernieuwbare energieproductie – zoals bepaald in het Energieakkoord van 2013 – naar het sturen op vermeden hoeveelheid CO2-uitstoot. De consequentie? De populaire SDE+ regeling verandert vanaf volgend jaar ingrijpend.

Carbon Capture & Storage (CCS) nieuwe subsidiecategorie

De meest ingrijpende verandering is de toevoeging van Carbon Capture & Storage (CCS) technieken. CCS wordt gezien als rendabele subsidiabel techniek die direct een CO2-uitstootvermindering tot gevolg heeft. Denk hierbij aan CO2-afvang in het Rotterdamse havengebied. Deze CO2 wordt opgeslagen in leegstaande gasvelden op de Noordzee. Als een onderneming zelf zou moeten investeren in een dergelijke techniek, wordt dit momenteel als niet rendabel geacht. De SDE++ moet daar verandering in gaan brengen. Navigant schrijft in haar verkenning dat CCUS, samen met industriële restwarmte, grote CO2-besparingen teweeg kan brengen met een lage subsidie-intensiteit.

SDE projecten vanaf 2020 op nieuwe volgorde behandeld

Projecten worden in de SDE++ vanaf 2020 behandeld op basis van de maximale subsidiebehoefte. Dit is anders dan de huidige rangschikking, waarbij het gevraagde bedrag per kWh leidend is. Dit houdt in dat projecten met een lagere subsidiebehoefte vanaf 2020 eerder behandeld worden dan projecten die een hogere subsidiepotentie behoeven. De rangschikking wordt als volgt bepaald (volgorde van laag naar hoog):

  • Lage hoogte windenergie;
  • CCS;
  • Industriële restwarmte;
  • Zon-PV;
  • Biomassa;
  • Geothermie;

Zonnepanelenprojecten (zon-PV) zullen niet als eerste worden behandeld. Wanneer de berekening wordt gehanteerd in €/kWh neemt de subsidie-intensiteit af met ongeveer € 1 cent (najaar 2020). De verwachting is dat de investeringskosten per kWp installatievermogen zullen afnemen. De daling in subsidie-intensiteit zal dus voorlopig waarschijnlijk geen grote impact hebben op de businesscases.

Vermeden uitstoot CO2 als graadmeter

De zienswijze binnen de SDE+ verandert naar een subsidiebedrag per vermeden uitstoot CO2. Dit creëert mogelijkheden om andere technieken, zoals industriële restwarmte en CCS, toe te voegen binnen deze regeling. Hierdoor ontstaat er een subsidieregeling die direct impact heeft op de CO2-uitstoot van Nederland. Meer concurrentie binnen de regeling zal er echter voor zorgen dat het strategisch indienen van een subsidieaanvraag nog doorslaggevender wordt.

Zorg dan ook voor een tijdige voorbereiding als u beroep wilt doen op de SDE+ subsidie! De aankomende ronde opent op 29 oktober. Verdere details, waaronder het budget en de deadlines voor de SDE++ in 2020, volgen later. Wij houden u op de hoogte. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om het nieuws direct in uw mailbox te ontvangen.

Meer informatie of subsidieadvies?

Wenst u meer informatie? Benader gerust één van onze sustainability specialisten voor persoonlijk advies!

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw project? Neem gerust contact op voor aanvullende informatie of een kennismaking.

Spar met een specialist

& ontdek de mogelijkheden!

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00