Maak het energiesysteem gereed voor de toekomst met TSE subsidie Systeemintegratie

Nieuwe subsidie voor systeemveranderingen die nodig zijn om het energiesysteem geschikt te maken voor de energietransitie: de subsidieregeling Systeemintegratie vanuit de Topsector Energie. Netbeheerders, kennisinstellingen en ondernemers kunnen vanaf 15 oktober een projectvoorstel indienen.

Het energiesysteem klaarstomen voor de toekomst

Het huidige energiesysteem ondergaat steeds meer veranderingen. Energie komt steeds vaker uit vele (weersafhankelijke) duurzame bronnen. Individuele consumenten oefenen tegenwoordig ook meer invloed uit op het energiesysteem door bijvoorbeeld een grotere behoefte en vraag aan elektrische voertuigen of energiezuinige maatregelen als zonnepanelen. Ingrijpende systeemveranderingen zijn daarom hard nodig om het energiesysteem robuust, betrouwbaar, veilig, betaalbaar en maatschappelijk acceptabel te houden.

Drie deelprogramma’s binnen Systeemintegratie

Het programma Systeemintegratie bestaat uit drie deelprogramma’s

  • Modellen en simulaties (multi-modelling tools)

Ondersteuning van de ontwikkeling van multi-modelling, ofwel meerdere, aan elkaar gekoppelde energiemodellen die ingezet worden voor het analyseren van complexe situaties. Deze modellen en simulaties zijn belangrijke hulpmiddelen om de besluitvorming rondom het Nederlandse energiesysteem te ondersteunen.

  • Slimme aansturingssystemen voor Smart Multi-Commodity Energiesysteem

Een smart multi-commodity energy system (SMECS) is een energiesysteem dat op een slimme wijze verschillende energievormen (zoals elektriciteit, warmte, waterstof, groene gas) benut. Hiervoor is een slim aansturingssysteem nodig dat bijvoorbeeld gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Dit deelprogramma ondersteunt het ontwerpen en experimenteel toetsen van zo’n systeem in de praktijk.

  • Besluitvormingstools flexibiliteit

De energietransitie verandert het evenwicht tussen vraag en aanbod. Om dit in balans te houden en de leveringszekerheid van energie te waarborgen, moet het toekomstige energiesysteem flexibel zijn. De subsidiemodule ondersteunt de ontwikkeling van (software)hulpmiddelen om de kosten van energie-infrastructuur en -productie te beperken. Dit hulpmiddel moet zorgen voor een betere verdeling van kosten en baten.

Openstelling en budget Systeemintegratie

De module is open van 15 oktober tot en met 15 december 2020. Topsector Energie heeft een totaal budget beschikbaar gesteld van 3,8 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen voor deelprogramma 1 en 3 en € 1,4 voor deelprogramma 2. Belangrijk binnen Systeemintegratie is dat aanvragers binnen een project samenwerken. Dit kunnen samenwerkingsverbanden zijn tussen bijvoorbeeld netwerkbedrijven, adviesbureaus, gemeenten, kennisinstellingen en andere relevante partijen.

Toets uw projectidee!

Alleen complete projectvoorstellen worden beoordeeld. Wilt u zeker zijn van een volledige en kansrijke aanvraag? Laat uw projectidee vooraf toetsen door onze specialisten. Zij weten precies wat onmisbaar is in uw aanvraag en waar extra goed op gelet moet worden. Meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op!

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Topsector Energie (TSE) subsidies
Gerelateerde subsidie Topsector Energie (TSE) subsidies
Vanuit de Topsector Energie (TSE) zijn er jaarlijks diverse subsidiemogelijkheden voor onder andere ...Lees verder

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden van subsidiemodule Systeemintegratie voor uw project? Laat u adviseren door onze specialisten!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00