Laat deze subsidiekans niet liggen: DUMAVA voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

Er wordt veel geïnvesteerd in de verduurzaming van woningen. Maar dit is niet genoeg om de doelen van het klimaatakkoord te bereiken. Ook het maatschappelijk vastgoed zal verduurzaamd moeten worden. Het kabinet stelt daarom vanaf 2022 tot 2024 € 150 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van bestaand maatschappelijk vastgoed met de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). De regeling gaat 3 oktober 2022 open met een deadline op 31 december 2023.

Wie en wat komt in aanmerking voor DUMAVA in 2022?

Er zijn specifieke SBI-codes geselecteerd die in aanmerking komen. Gebouwen die in het bezit zijn van gemeente of provincie kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast komt vastgoed van zorginstellingen en culturele instellingen met een ANBI status of in eigendom van een kerkgenootschap ook in aanmerking. Denk hierbij aan schoolgebouwen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, gezondheidscentra, bibliotheken, buurthuizen en dagbestedingslocaties.

Een gebouw moet ouder zijn dan tien jaar om in aanmerking te komen voor subsidie. De enige uitzondering hierop is als de te nemen maatregelen leiden tot de afsluiting van het gebouw van het gasnet. Daarnaast moet er ook een energieadvies dat niet ouder is dan 36 maanden aangeleverd worden voor zowel aanvragen voor losse maatregelen als voor een integrale aanpak. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Spar met een specialist

Subsidie voor (1, 2 of 3) losse verduurzamingsmaatregelen

Met DUMAVA kunnen tot drie verschillende verduurzamingsmaatregelen worden gerealiseerd per gebouw. Eigenaren kunnen tot 30% van de kosten van deze maatregelen gesubsidieerd krijgen met een minimumbedrag van € 5.000 en een maximum van € 2,5 miljoen.

Welke maatregelen in aanmerking komen is vastgelegd in de regeling. U kunt denken aan maatregelen als:

  • warmtepompen;
  • ledverlichting;
  • zonnepanelen; of
  • isolatiemaatregelen.

Lees hier meer over alle maatregelen die in aanmerking komen en de gestelde eisen. Voor losse maatregelen geldt een maximale uitvoertermijn van twee jaar.

Subsidie voor een integrale aanpak

Daarnaast is het ook mogelijk te kiezen voor een integrale aanpak waarbij een significante energiebesparing wordt gerealiseerd. U kunt bij deze benadering kiezen voor Maatwerkadvies, Integraal BREEAM-NL of GPR Gebouw als beoordelingsmethode. Voor elk van deze opties is een minimumwaarde vastgesteld waar uw gebouw na een integrale aanpak aan zal moeten voldoen.

Voor deze aanpak geldt een minimumbedrag van € 25.000 en maximum van € 2,5 miljoen per gebouw. Voor de uitvoer van een integrale gebouw aanpak geldt een uitvoertermijn van drie jaar.

Energieadvies is verplicht

Bij zowel een aanvraag voor drie losse maatregelen als voor een integrale aanpak moet een energieadvies worden aangeleverd dat niet ouder is dan 36 maanden. Kosten voor het op laten stellen van een energieadvies in het kader van de subsidieaanvraag zijn tot 50% subsidiabel. Ook de kosten voor het verplicht vaststellen van een nieuw energielabel na uitvoer van de maatregelen is tot 50% subsidiabel.

Ontvang een voorschot

De uitkering van beschikte bedragen verschillen aan de hand van het aangevraagde subsidiebedrag. Subsidies tot € 25.000 worden direct na indiening vastgesteld en uitgekeerd. Bij bedragen boven de € 25.000 wordt een voorschot van 70% uitgekeerd. Na vaststelling van de uitvoering van het project ontvangt u de overige 30%.

Ondersteuning bij uw DUMAVA 2022 aanvraag

Overweegt u gebruik te maken van deze regeling voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed? Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van subsidie! Onze specialisten weten precies waar een succesvolle subsidieaanvraag aan moet voldoen. Het duurt nog enkele maanden voordat DUMAVA open gaat, maar een goed begin is het halve werk. Schakel daarom vandaag al de specialisten van Hezelburcht in en ontdek de mogelijkheden van deze regeling.

Neem contact met ons op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

DUMAVA subsidie
Gerelateerde subsidie DUMAVA subsidie
De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is interessant voor eigenaren van maa...Lees verder

contact

Wilt u graag de subsidiekansen van DUMAVA verkennen? Neem dan contact met ons op via 088 495 20 00 of vul onderstaand formulier in:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00