Interreg: samenwerking voor krachtig Europa

Het Europese subsidieprogramma Interreg stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het versterken van Europese samenwerking. Samenwerkingsprojecten die maatschappelijke uitdagingen aanpakken, zoals een beter milieu, circulaire economie en meer innovatiekracht, staan hierbij centraal. Dit biedt kansen voor overheden die deze uitdagingen het hoofd moeten bieden, de bedrijven met de oplossingen, kennisinstellingen met de benodigde kennis en maatschappelijke partners die moeten werken met deze oplossingen.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Interreg: drie niveaus

Er zijn diverse Interreg regio’s met elk hun eigen programma en prioriteiten. Elk programma richt zich op de specifieke uitdagingen binnen de regio.

1. Interreg A: Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking met buurlanden op het gebied van gemeenschappelijke thema’s. De thema’s zijn: innovatie in het mkb, een koolstofarme economie en arbeidsmobiliteit (grensarbeid). Er zijn in totaal zestig Interreg A programma’s, waarvan vier binnen de Nederlandse grensregio’s:

  • Nederland – Duitsland: doorlopend indienen.
  • Vlaanderen – Nederland: eind 2017 een nieuwe call.
  • Euregio Maas – Rijn | de samenwerking van Limburg en Noord-Brabant met Vlaanderen, Wallonië en Duitsland: deadline 22 mei 2017.
  • 2 Zeeën | samenwerking met de kustgebieden van Nederland, Engeland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk: nieuwe openstelling van 1 augustus tot en met 27 oktober 2017.

2. Interreg B: Transnationale samenwerking

Transnationale projecten voor de implementatie/demonstratie van innovatieve oplossingen die relevant zijn voor het hele programmagebied. De thema’s die centraal staan zijn: innovatie, het milieu, toegankelijkheid van netwerken (telecommunicatie) en duurzame stedelijke ontwikkeling. Er zijn dertien Interreg B programma’s. Nederland valt in twee daarvan:

3. Interreg C: Interregionale samenwerking

Het Interreg C programma richt zich op Interregionale projecten voor de verbetering van beleidsinstrumenten. De volgende programma’s vallen onder Interreg C:

  • Interreg Europe: gericht op het verbeteren van beleidsinstrumenten en het beïnvloeden van lokale EFRO-programma’s. De deadline voor Interreg Europe is 30 juni 2017.
  • ESPON: pan-Europees onderzoeksprogramma gericht op een evenwichtige ontwikkeling van Europa. Onderzoekers doen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van territoriale ontwikkeling. Er zijn in mei en juni 2017 diverse deadlines.
  • URBACT: richt zich op het stimuleren van kennis, capaciteit en expertise van steden op het gebied van stedelijke ontwikkeling en netwerken. In het najaar van 2017 wordt de eerstvolgende call verwacht.
  • INTERACT: biedt ondersteuning aan beleidsmakers en projectpartners bij de verschillende Interreg-programma’s.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Interreg
Gerelateerde subsidie Interreg
Interreg stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Euro...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over Interreg? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00