Fiscaal voordeel voor ZZP’ers met WBSO subsidie

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, ofwel WBSO, is een regeling die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in leven is geroepen om Nederlandse ondernemingen te ondersteunen die zelf investeren in speur- en ontwikkelingswerk (R&D). Uit cijfers blijkt dat maar een klein deel van de zelfstandigen (ZZP’ers) gebruik maakt van het voordeel van de WBSO, dit terwijl de regeling mogelijk wel interessant is voor deze groep. Bent u ZZP’er? Ontdek de mogelijkheden van de WBSO subsidie.

Huidige stand van zaken onder ZZP’ers

Uit het WBSO jaarverslag van 2020 blijkt dat van de ruim 20.000 bedrijven die in 2020 WBSO toegekend hebben kregen slecht 6,5% een zelfstandige was. Volgens het CBS waren er in 2020 ongeveer 1,1 miljoen ZZP’ers van een totaal van ruim 2 miljoen bedrijven in Nederland. Dit houdt in dat slechts 0,1% van de zelfstandigen aanspraak doet op het voordeel van WBSO-regeling, een star verschil met de hoeveelheid aanvragen die bedrijven met personeel in dienst doen.

Natuurlijk komt niet elke ZZP’er in aanmerking voor de WBSO-regeling, echter leert de ervaring dat er velen zijn die wel in aanmerking komen, maar geen of pas (te) laat een aanvraag indienen. Onderstaand benoem ik de voornaamste redenen waarom ZZP’ers denken geen aanspraak te kunnen maken op de WBSO-regeling, maar waarom dit toch veelal wel zou kunnen:

“Een aanvraag opstellen kost veel werk.”

Het opstellen van een aanvraag kan uitdagend zijn omdat RVO verwacht dat er vooruit wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor de technische uitdagingen die u kunt ondervinden bij het starten van een R&D-traject. Dit vergt verder vooruit kijken dan de fase waarin u zich op dat moment begeeft in het traject. U kunt hier inderdaad veel tijd aan kwijt zijn, maar gelukkig zijn er intermediairs, zoals Hezelburcht, die u hierbij kunnen helpen.

“De WBSO regeling is voor mij financieel niet interessant genoeg.”

Dit is een vrij subjectief bezwaar, maar feitelijk levert een positieve beschikking in 2021 een vaste aftrek van € 13.188 op waarbij startende* zzp’ers een aanvullende aftrek van € 6.598 ontvangen. In het minst gunstige geval is dit in 2021 een netto-voordeel van € 4.892 voor een bestaande ZZP’er of € 7.340 voor een startende ZZP’er. Afhankelijk van in welke belastingschijf u valt kan het netto-voordeel oplopen tot respectievelijk € 6.528 en € 9.794.

*U bent een starter wanneer uw onderneming jonger is dan vijf jaar, maximaal vier maal inhoudingsplichtig is geweest óf minder dan drie maal een S&O verklaring heeft verkregen.

“Wat ik doe is geen rocket science en ik ben maar een kleine zelfstandige.”

Uw project wordt door RVO beoordeeld op innovativiteit en hierbij is het belangrijkste criterium of hetgeen u gaat ontwikkelen technisch nieuw voor u is. Uiteraard valt niet alles hieronder. In de WBSO-handleiding zijn waslijsten te vinden aan wat hier zoal niet onder valt. Daarnaast blijft het moeilijk te omschrijven wat “technisch nieuw” precies inhoudt, zelfs voor RVO. Wat het dichtstbij een duidelijke omschrijving komt, volgens de handleiding, is het volgende:

“Technisch nieuw betekent dat er sprake is van een onderzoekscomponent in het project of de aanwezigheid van technische onzekerheden of risico’s omtrent het bereiken van het resultaat.”

Twijfelt u of hetgeen u gaat ontwikkelen technisch nieuw is? Ik en mijn collega’s adviseren u graag of u wel of geen aanspraak maakt op de WBSO-regeling.

Het bezwaar dat ZZP’ers minder snel een positieve WBSO beschikking verkrijgen van RVO, omdat deze niet interessant genoeg zouden zijn om te ondersteunen, is uit eigen ervaring onjuist. Integendeel; een aanvraag van een zelfstandige wordt meestal sneller en vaker positief beschikt dan aanvragen van ondernemingen die personeel in dienst hebben.

“Ik heb het al druk zat, ik heb geen tijd voor speur- en ontwikkelingswerk.”

Bij de WBSO-regeling komt een hoop kijken: onder andere de aanvraag zelf, het bijhouden van een project- en urenadministratie en het doorgeven van de realisatie. Met een kleine tijdsinvestering kunt u zelf WBSO leren aanvragen. Voor de IT-sector is dit vaak makkelijker op te pakken doordat projectvoortgang en -wijzigingen al worden bijgehouden in programma’s als Jira of Github. Een andere mogelijkheid is dit door te delegeren aan uw boekhouder of intermediair.

Daarnaast kan een goede timing ook het verschil maken. Zo is het verstandig om een WBSO-aanvraag op te stellen op het moment u minder of geen klantopdrachten binnenkrijgt. Investeren in technologieën, productieprocessen en platforms kan dan zeer lucratief zijn.

Meer informatie over de WBSO subsidie

Wat uw beweegredenen ook zijn om geen aanspraak te doen op de WBSO, in vele gevallen kan het toch interessant zijn om u te laten informeren over de mogelijkheden van de regeling.

Wellicht dat dit artikel u aan het denken heeft gezet over de kansen die de WBSO en andere regelingen in het subsidielandschap te bieden hebben. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de WBSO voor u als ZZP’er? Ik beantwoord graag al uw vragen. Neem contact op via het onderstaande formulier of stuur uw vraag naar s.tehrani@hezelburcht.com.

Vrijblijvend advies? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op voor meer informatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00