Fiscaal voordeel met EIA: wijzigingen in de Energielijst 2022

Eind 2021 is de nieuwe Energielijst voor 2022 gepubliceerd. Er zijn nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing, extra focus op waterstofprojecten en er is een nieuwe toetsingseis voor generieke codes. We lichten een aantal wijzigingen binnen de vernieuwde Energie Investeringsaftrek (EIA) toe:

Wijzigingen Energielijst 2022

Naast dat er nieuwe technieken zijn toegevoegd, zijn de eisen voor een aantal technieken aangescherpt op de Energielijst 2022:

Meer mogelijkheden voor investeringen in waterstof

Waterstof wordt gezien als een van grote kanshebbers voor de energietransitie. Hierdoor zijn er in 2022 meer mogelijkheden voor het toepassen van waterstof. Zo is het met de EIA nu mogelijk om subsidie te krijgen voor:

  • De opslag van waterstof in vloeibare of gasvormige (stationaire) fase;
  • Waterstofproductie door middel van elektrolyse;
  • Aansluiting op een privaat waterstofnetwerk.

Bepalingsmethode energieprestatie

Hoewel sinds 1 januari de nieuwe berekeningsmethodiek voor de energieprestatie van gebouwen is veranderd, is het voor EPA-U rapportages nog niet mogelijk om deze methodiek te volgen. Generieke energiebesparingen in bedrijfsgebouwen mogen daarom nog steeds gebruik maken de vorige rekenmethodiek (ISSO 75.1 en NEN 7120). Gebouwen dienen minimaal drie labels te verbeteren met het minimale label B. Het investeringsbedrag is afgetopt op € 85/m².

Subsidie voor het maken van energie- of CO2-besparingsplannen

Het opstellen van een energiebesparingsplan of CO2-reductieplan komt al enige tijd in aanmerking voor de EIA. Ondernemers die een nulmeting willen laten maken van de energie- of CO2-besparing in het bedrijf kunnen hiervoor een adviesrapport laten opstellen. Het opstellen van dit adviesrapport, eventueel door een derde partij, komt in aanmerking voor de EIA. Er worden wel enkele voorwaarden gesteld aan het format van dit rapport. We leggen u graag uit wat deze voorwaarden zijn.

Veranderingen generieke energiebesparing

In 2021 veranderde de generieke codes van de EIA ingrijpend. Vanaf dat jaar wordt namelijk gekeken naar de terugverdientijd van een energie-investering. Deze terugverdientijd dient te liggen tussen de 5 en 15 jaren. De energie-investering dient zicht terug te verdienen op het besparingspotentieel van de investering. Hiervoor gebruikt RVO de energieprijzen van toen. Hoewel de energieprijzen van gas en elektra in 2021 sterk zijn gestegen, is deze prijsstijging niet meegenomen in de energielijst van 2022.

Code voor ledverlichting vereenvoudigd

In 2022 wordt de code voor ledverlichting vereenvoudigd. De B50 criteria komt te vervallen. Armaturen dienen vanaf nu te voldoen aan de L90 levensduurcriterium. De lichtstroom dient minimaal 125 lumen per Watt te bedragen. Uw investeringen in energiezuinige verlichting komen hierdoor sneller in aanmerking voor subsidie.

Energieopslag met zoutwaterbatterijen is toegevoegd

Het is al enige tijd mogelijk om overtollig opgewekte energie op te slaan in batterijen, de Li-ion batterij werd daarvoor het meest toegepast. In 2022 is nu ook de zoutwaterbatterij toegevoegd als een mogelijke techniek voor energieopslag.

Nieuw op de lijst: cruise control aangestuurd door GPS

Indien een vrachtwagen zijn cruise control laat aansturen middels GPS heeft dit een energetisch voordeel voor het transportmiddel. Investeringen in deze techniek komen in 2022 in aanmerking voor de EIA subsidie.

Energieopslag met vliegwielen is nieuw

Energie opslaan door gebruik van vliegwielen is toegevoegd aan de EIA in 2022. Energieopslag middels deze techniek is niet nieuw, maar energie opslaan om het net te ontlasten en balanceren is echter steeds belangrijker. Opslag met vliegwielen wordt gezien als een goed opslagmedium voor duurzame energie en komt nu in aanmerking voor EIA subsidie.

Langdurige opslag van warmte in de ondergrond

Overtollige warmte met een minimale temperatuur van 30 graden die wordt opgeslagen in de ondergrond voor langdurige periode komt in 2022 in aanmerking voor de EIA. Het bronsysteem mag een maximale diepte hebben van 500 meter onder de grond.

Aftoppingsbedrag van HR Glas en LUKA-C verhoogd

Wegens toenemende materiaalprijzen is het aftoppingsbedrag van HR glas naar € 300/m² gebracht. Ook vacuümglas komt nu in aanmerking voor de EIA. Voor het luchtdicht luchtverdeelsysteem (ventilatiekanalen) met een luchtdichtheidsklasse van minimaal LUKA-C is het aftopping bedrag verhoogd naar € 30/m² gebruiksoppervlak.

Mobiel werktuig zonder fossiele aandrijving

Deze code is van de MIA verplaatst naar de EIA. Een werktuig dat wordt aangedreven door een andere aandrijving dan fossiele energie komt voortaan in aanmerking voor EIA subsidie. U krijgt voor deze investeringen voortaan meer voordeel met de EIA, dan voorheen met de MIA.

Budget EIA in 2022

De EIA heeft voor 2022 een budget van € 149 miljoen beschikbaar. Het fiscale voordeel blijft onveranderd: heeft een bedrijfsmiddel minimaal € 2.500,- gekost? Dan kan er naast de gebruikelijke afschrijving ruim 45,5% extra in mindering worden gebracht op de fiscale winst!

Vraag EIA subsidie aan voor energiebesparende maatregelen

Wilt u in 2022 verduurzamen en energiebesparende maatregelen nemen? Vraag EIA subsidie in 2022 aan! Neem contact op met onze EIA-specialisten, we adviseren u vrijblijvend over de EIA-mogelijkheden voor uw investeringen.

Advies van een EIA specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Energie Investeringsaftrek (EIA subsidie)
Gerelateerde subsidie Energie Investeringsaftrek (EIA subsidie)
De EIA levert fiscaal voordeel op over investeringen van bedrijven in energiebesparende technieken e...Lees verder

contact

Bent u benieuwd of uw investering in aanmerking komt voor fiscaal voordeel met de EIA? We onderzoeken dit graag voor u! Neem contact op voor meer informatie:

Spar met een specialist over de EIA!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00