Eindadvies SDE++ 2021: basisbedragen omlaag

Op 17 december 2020 sloot de eerste openstellingsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++). Met ruim 4.112 subsidieaanvragen voor verduurzamingsprojecten blijkt Nederland zeer gewillig en gemotiveerd om te verduurzamen. Van het budget van € 5 miljard werd bijna de helft, zo’n € 2,4 miljard, geclaimd door zonnepaneleninstallaties (zon-PV).

De SDE++ zal dit jaar terugkeren van 21 september tot en met 14 oktober 2021 en een budget van € 5 miljard. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft naar aanleiding van de afgelopen openstellingsronde een eindadvies opgesteld ter verbetering van de aankomende ronde. We lichten een aantal punten toe.

Highlight eindadvies SDE++ 2021

Opsplitsing categorie ‘zon-PV, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek’

De categorie ‘Zon-pv, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek’ is opgesplitst in twee categorieën: gebouwgebonden installaties en grondgebonden / drijvende installaties. Het basisbedrag voor gebouwgebonden installaties is voortaan hoger dan het basisbedrag voor grondgebonden en drijvende installaties. PBL adviseert de volgende categorieën voor zon-PV:

  • Zon-PV, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, gebouwgebonden
  • Zon-PV, ≥15 kilowattpiek en <1 megawattpiek, grondgebonden of drijvend op water
  • Zon-PV ≥1 megawattpiek, gebouwgebonden
  • Zon-PV ≥1 megawattpiek, grondgebonden
  • Zon-PV ≥1 megawattpiek, drijvend op water
  • Zon-PV ≥1 megawattpiek, zonvolgend op land
  • Zon-PV ≥1 megawattpiek, zonvolgend op water

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Eigen verbruik omlaag

Het PBL heeft nieuwe waarden voorgesteld van het gemiddeld eigen verbruik van elektriciteit van PV-systemen die fors verlaagd zijn ten opzichte van het conceptadvies:

Categorie Gebouwgebonden Grondgebonden of drijvend
Zon-PV ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek 50% 40%
Zon-PV ≥ 1 megawattpiek 30% 5%

Verlaagde basisbedragen zon-PV in euro per kilowattuur

Ten opzichte van het conceptadvies zijn de basisbedragen in het eindadvies verder verlaagd:

Productietype Subsidie-intensiteit* Conceptadvies basisbedrag SDE++ 2021** Eindadvies basisbedrag SDE++ 2021**
Zon-pv gebouwgebonden ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek 70 0,0740 0,0724
Zon-pv grondgebonden of drijvend op water ≥ 15 kilowattpiek en < 1 megawattpiek 72 0,0740 0,0685
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, gebouwgebonden 91 0,0670 0,0655
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, grondgebonden 100 0,0630 0,0590
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, drijvend op water 148 0,0740 0,0693
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op land ​​ 100 0,0630 0,0590
Zon-pv ≥ 1 megawattpiek, zonvolgend op water​​ 148 0,0740 0,0693

* euro per ton CO2-reductie

** in euro per kilowattuur

Wat weten we verder van de SDE++ 2021

Aanvullend op de publicatie van het eindadvies van de PBL is er ook meer bekend over de nieuwe openstellingsronde in 2021.

Nieuwe technieken

Naast dat één van de zon-PV categorieën zal worden opgesplitst in twee, zijn ook de volgende technieken nieuw toegevoegd: Aquathermie, PVT (zonthermie en productie van stroom) met warmtepomp en vergisting van biomassa en CO₂-afvang en -opslag (voor gasvormig en vloeibaar transport).

Openstellingsronde data

Openstellingsronde SDE++ 2021 Fasegrenzen € / ton CO₂
Fase 1: 21 september 2021, 9.00 uur 60
Fase 2: 27 september 2021, 17.00 uur 80
Fase 3: 4 oktober 2021, 17.00 uur 115
Fase 4: 11 oktober t/m 14 oktober 2021, 17.00 uur 300

Vergroot de slagingskans van uw SDE++ aanvraag

Overweegt u een subsidieaanvraag in te dienen? Onze specialisten ondersteunen u hier graag bij. We hebben al meerdere organisaties mogen ondersteunen bij het opstellen van een sterke aanvraag voor de SDE++ subsidie alsmede zijn voorganger SDE+. Lees hier hoe wij Loods 5 hebben ondersteund bij de aanleg van en 5.5 Megawatt Piek zon-PV installatie.

Neem contact op om u vrijblijvend te adviseren over de mogelijkheden voor uw project en organisatie.

Plan een vrijblijvende kennismaking in!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

SDE++ subsidie
Gerelateerde subsidie SDE++ subsidie
Gaat u hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan gebruik van...Lees verder

contact

Laat u ondersteunen door onze specialisten bij uw SDE++ subsidieaanvraag. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00