Eén miljard euro voor schonere en stillere bouw

Op 30 oktober 2023 was de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht. Op deze conferentie tekenden 45 belanghebbende partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) met als doel om de bouw de komende jaren schoner, gezonder en stiller te maken. Het convenant geldt voor alle organisaties in de bouw in Nederland. Duizenden dus. Het convenant bevat een routekaart waarin wordt uitgelegd hoe we alle bouwmachines in Nederland gaan vervangen door schone en emissieloze bouwmachines. Deze emissie-reducerende maatregelen moeten bijdragen aan de kabinetsdoelen voor natuur, klimaat en gezondheid.

Rijksoverheid stelt € 1 miljard beschikbaar via diverse routes

De Rijksoverheid maakt meer dan € 1 miljard beschikbaar tot en met 2030 voor emissie-reducerende maatregelen en investeringen gericht op werk-, voer- en vaartuigen in de bouw. Via diverse routes wordt het budget ingezet:

SSEB subsidie voor investeringen in duurzamer bouwmaterieel

De bekende SSEB subsidie is een belangrijk onderdeel van het convenant. De subsidieregeling helpt  ondernemers bij het investeren in duurzaam en schoon bouwmaterieel.

Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling helpt overheden voor de extra kosten bij aanbestedingen

Overheidsinstellingen zoals provincies, gemeenten en waterschappen kunnen extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen via een Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling. Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende Rijksdiensten en ProRail.

Kennisontwikkeling

Tot slot ondersteunt de Rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van ‘slimmer werken’ door procesmaatregelen, prefab en andere tools.

Vragen of meer informatie over het convenant?

Heeft u vragen over dit convenant? Bent u bezig met de bouw en wilt u duurzaamheidmaatregelen nemen? Onze subsidiespecialisten adviseren u graag bij het benutten van de subsidiekansen. Neem contact op!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Heeft u vragen over dit convenant? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00