€ 28 miljoen subsidie voor Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie

Deze week is er een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd om de verduurzaming en CO2-reductie binnen het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De uitstoot van broeikasgassen moet op korte termijn immers fors omlaag. De regeling, genaamd ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ opent al op 1 augustus 2019 en richt zich op grootschalige projecten. De subsidie kan oplopen tot € 3 miljoen per project.

Voor welke bedrijven?

Subsidie is beschikbaar voor bedrijven die behoren tot:

  • de industrie;
  • de productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom, gekoelde lucht;
  • de winning en distributie van water, of afval- en afvalwaterbeheer en saneringen.

Subsidiabele projecten

De subsidieregeling richt zich specifiek op investeringen in materiële en immateriële activa uit de industrie die bijdragen aan een kosteneffectieve reductie van CO2-emmissies in Nederland. U kunt hierbij denken aan investeringen gericht op apparatuur, systemen en/of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar. Let op, de werking van uw investering moet al minimaal drie keer eerder zijn gedemonstreerd in Nederland.

Projecten moeten aansluiten op de volgende pijlers:

1. Energie-efficiëntie die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
2. De recycling en hergebruik van afval die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening;
3. Lokale infrastructuur die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.
4. Overige CO2-reducerende maatregelen die voldoen aan de voorwaarden van de algemene groepsvrijstellingsverordening.

Wanneer subsidie aanvragen?

De regeling werkt volgens het first come, first served principe. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 augustus 2019. U leest hier hoe wij u kunnen helpen bij een kansrijke aanvraag. De regeling is weliswaar geopend tot en met 30 juni 2020, maar met een subsidieplafond van € 28 miljoen is een tijdige aanvraag noodzakelijk! De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn uitgevoerd. De subsidie bedraagt per project minimaal € 125.000,- en maximaal € 3 miljoen.

Wilt u beroep doen op deze subsidiekans?

Onze specialisten informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden! Neem contact op voor inzicht in de haalbaarheid en businesscase van uw duurzaamheidsproject.

Contact opnemen
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Meer informatie? Onze specialisten informeren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden! Neem contact op voor inzicht in de haalbaarheid en businesscase van uw duurzaamheidsproject.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00