NWO-programma Sleuteltechnologieën (KIC)

Voor wie?

bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties

Voor wat?

Wetenschappelijke doorbraken

Subsidiebijdrage

Minimaal € 750.000,- tot maximaal € 2,5 miljoen

Advies over WBSO

Sleuteltechnologieën, technologieën die cruciaal zijn voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, hebben een enorme impact op onze manier van leven, leren, werken en produceren. Deze technologieën laten ons zien dat er meer mogelijk is dan ooit werd gedacht en zorgt ervoor dat we tot baanbrekende innovaties komen! Om deze gedachtegang te stimuleren heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vanuit het overkoepelende Kennis- en innovatieconvenant (KIC) het programma Sleuteltechnologieën opgezet. Vanuit dit programma kunnen consortia bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties subsidie aanvragen voor hun sleuteltechnologie.

Doel van het programma Sleuteltechnologieën

Het programma Sleuteltechnologieën richt zich op het financieren van fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek naar technologische doorbraken. De missie is om zo economische kansen voor Nederland te creëren en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Om deze missie te realiseren staan er binnen het programma vier doelen centraal:

 • Het ontwikkelen van wetenschappelijk excellente kennis op basis van fundamenteel of toepassingsgericht onderzoek;
 • Het opbouwen van intensieve en duurzame samenwerkingsrelaties binnen consortia;
 • Het creëren van meer focus en massa (coherentie) in het onderzoek binnen relevante thematische gebieden en sleuteltechnologieën;
 • Het bevorderen van het valoriseren van de ontwikkelde kennis door (eind)gebruikers.

Clusters van sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk en zijn zeer relevant voor verschillende sectoren vanwege hun brede toepasbaarheid en bereik. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de volgende clusters als sleuteltechnologieën aangewezen:

 • Chemical Technologies
 • Digital Technologies
 • Engineering and Fabrication Technologies
 • Photonics and Light Technologies
 • Advanced Materials
 • Quantum Technologies
 • Life science Technologies
 • Nanotechnologies

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het programma Sleuteltechnologieën en de mogelijkheden voor uw wetenschappelijk onderzoek? Neem contact op! Onze specialisten staan u graag te woord. Neem contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor meer informatie over het programma Sleuteltechnologieën! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: