Veel zon-PV gehonoreerd, maar weinig gerealiseerd

De overheid stimuleert organisaties om duurzame energie te produceren met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie over een periode van acht, twaalf of vijftien jaar. De subsidie zorgt voor een zeer aantrekkelijke businesscase!

De overheid heeft tot doel de verduurzaming van Nederland te versnellen. Door middel van stimuleringsregelingen als de SDE+ hopen ze forse stappen te zetten richting de klimaatdoelen van Parijs.

Tussenstand realisatie SDE+ categorie zon-PV

RVO publiceerde in januari 2018 een statusupdate over de realisatie van de SDE+ categorie zon-PV (zie tabel 1). Opvallend is dat er zeer veel zon-PV projecten succesvol subsidie hebben aangevraagd, maar nog niet gestart zijn met de daadwerkelijke implementatie van de zon-PV. Hoe kan het dat er nog zoveel zonnepaneleninstallaties gerealiseerd moeten worden? Ondanks de positieve beschikkingen?

Volume gehonoreerde zon-PV projecten binnen SDE+*
  Aantal projecten Volume (MWp) Nog te realiseren (MWp)
2014 2.973 882,6 315,26
2015 48 11 4,71
2016-I 831 178,75 110,31
2016-II 2.047 971 905,34
2017-I 4.386 2.353,9 2.333,08
2017-II (tussenstand) 2.993 1.262 1.262

Tabel 1. Volume gehonoreerde zon-PV projecten binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Bron: Status per januari 2018 via RVO.nl (‘SDE+ projecten in beheer, januari 2018’)

Het is een mooie ontwikkeling dat er steeds meer animo is voor zonne-energieopwekking, maar dan moeten projecten wel van de grond komen! Mogelijk blijven projecten op de plank liggen, doordat er een gebrek aan strategie is. Alleen een SDE+ aanvraag is niet voldoende om een succesvolle zonnepaneleninstallatie te realiseren. - Bob Dubbeldam, MSc - Consultant Duurzaamheid, Energie en Milieu

Naast het strategisch aanvragen van SDE+ subsidie, kan Hezelburcht u ook overkoepelend ondersteunen bij het projectmanagement. Wij kunnen u op deze manier volledig ontzorgen en adviseren over belangrijke beslissingen binnen het zon-PV project. Wanneer investeer je bijvoorbeeld in zonnepanelen? Binnen welke fase vraag je subsidie aan? Dit zijn allemaal vragen waar u rekening mee moet houden om optimaal gebruik te kunnen maken van de SDE+.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op voor een kennismaking!

Contact

Wilt u ook verduurzamen en bent u benieuwd naar de SDE+ subsidiekansen voor uw organisatie? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00