Stimuleer zon-PV investeringen in uw gemeente

Het thema ‘klimaat’ wordt steeds belangrijker. De urgentie van het nemen van vergaande maatregelen is inmiddels bij alle beleidsmakers doorgedrongen. Gemeenten vervullen een leidende rol om de klimaatveranderingen tegen te gaan. Naast uw voorbeeldrol als gemeente met het nemen van duurzaamheidsmaatregelen binnen uw eigen projecten en vastgoed, kunt u ook de lokale bedrijven stimuleren om te verduurzamen. De meeste CO2-uitstoot wordt immers veroorzaakt door het bedrijfsleven binnen uw gemeente. Wanneer de grootverbruikers binnen uw gemeente hun potentie benutten en investeren in zon-PV, dan bereikt u sneller een groot klimaateffect.

Er is een wereld te winnen! Momenteel is pas 2% van de geschikte daken in Nederland voorzien van zonnepanelen.

Betrek lokale bedrijven | klimaatdoelen bereiken

Alle gemeenten hebben een duurzaamheidsbeleid opgesteld, waarin beschreven staat hoe de gemeente de klimaatverandering wilt tegengaan. Eén van de belangrijkste doelen is het reduceren van de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door het opwekken van hernieuwbare energie. De uitdaging is om van beleid en doelen te komen tot concrete acties met meetbare effecten.

Het investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door middel van een zon-PV installatie, is een hele concrete actie om de CO2-uitstoot te reduceren.

Zon-PV voor minder CO2 | SDE+ subsidie

Hezelburcht helpt uw gemeente met verduurzamen door het lokale bedrijfsleven te stimuleren te investeren in zonnepanelen. Hoe gaat dit in zijn werk? Allereerst maakt Hezelburcht in samenwerking met uw gemeente een analyse van de bedrijven die veel CO2 uitstoten én de potentie hebben om zonnepanelen te plaatsen. Voor deze bedrijven maken de subsidie-experts vervolgens een objectieve kosten- en batenanalyse van de investering in zonnepanelen.

Onze specialisten bepalen de meest optimale indienstrategie voor een SDE+ subsidieaanvraag. Dit garandeert een zo rendabel mogelijke businesscase. Hezelburcht ontzorgt zowel de gemeente als het bedrijf en verzorgt het gehele SDE+ traject.

Bent u als gemeente bezig met verduurzaming en wilt u concreet en meetbaar acties nemen om CO2 te besparen? Wij rekenen een beperkte vergoeding per bedrijf voor de kosten- en batenanalyse, de subsidieaanvraag en de aanmelding van de installatie. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen over de SDE+ regeling of over subsidies in het algemeen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00