SDE+ voorjaarsopenstelling en budgetten 2018 bekend

Vanmorgen zijn in een kamerbrief de details en openstellingsdata van de voorjaarsronde 2018 bekendgemaakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Dit jaar stimuleert de overheid weer investeringen in duurzame energieproductie met een budget van € 12 miljard. Zowel de voorjaars- als najaarsronde hebben een subsidieomvang van € 6 miljard. In lijn met het regeerakkoord, toont minister Wiebes van Economische Zaken hiermee het belang aan van verduurzaming. Mooie stappen worden weer gezet richting de doelstellingen van het Energieakkoord van Parijs. Investeert u al in hernieuwbare energie?

Voorjaarsopenstelling 2018 | € 6 miljard budget

De openstelling van de voorjaarsronde van de SDE+ is van 13 maart tot en met 5 april 2018. Ondanks de vele geruchten dat er mogelijk een drastische verschuiving in budget zou plaatsvinden door de toevoeging van een nieuwe SDE+ categorie voor Carbon Capture and Storage (CCS), is hier in 2018 nog geen sprake van. Er is nog geen uitspraak over gedaan vanuit het ministerie van Economische Zaken. Wel wordt er in de kamerbrief vermeld dat er onderzoek naar CCS wordt gedaan. Mogelijk hebben de resultaten invloed op de budgetten van de SDE+ openstellingen vanaf 2019. Dit jaar is er dus weer volop budget om ZonPv en andere vormen van hernieuwbare energie  rendabel te maken!

Belangrijke wijzigingen

  • Voor zonPV wordt er vanaf 2018 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoerd en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Met deze wijziging wordt het interessanter om duurzaam opgewerkte elektriciteit op het elektriciteitsnet aan te bieden, dan om de opgewekte groene energie zelf te gebruiken.
  • In lijn met onze verwachting, is het merendeel van de basisbedragen voor de categorieën binnen de SDE+ verlaagd. Ook het basisbedrag voor de categorie ZonPv is iets afgenomen. Dit betekent echter niet dat het investeren in ZonPv minder interessant en rendabel is. De subsidiebijdrage is weliswaar iets lager, maar er is ook sprake van een dalende kostprijs voor de aanschaf van zonnepanelen. Uw netto investeringsvoordeel blijft hierdoor in grote lijn gelijk.

Zonder SDE+ geen rendabele investering

Overweegt u om te investeren in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen? Hoe u het ook went of keert; een investering in zonnepanelen is uitsluitend rendabel door beroep te doen op de SDE+. Met de stimuleringsregeling halveert u maar liefst de terugverdientijd! Aangezien de SDE+ regeling in verschillende fases opent, waarbij de vergoeding per fase toeneemt, is het echter belangrijk de juiste strategie te kiezen. De vergoeding wordt naarmate u langer wacht hoger, maar de kans dat het budget wordt overschreden neemt hierdoor toe. Wat is slim met het oog op uw investering?

Er is een duidelijke trend gaande. De subsidiebijdrage neemt jaarlijks af, maar ook de prijs van de groene energie daalt. De SDE+ subsidiebijdrage daalt met kleine stapjes; de prijs van groene energie daalt lineair. Aan het einde van ieder jaar moet er dan ook gekeken worden naar of de prijs van de energie niet te laag is ten opzichte van subsidiebijdrage vanuit de SDE+. Het is hierbij dus ontzettend belangrijk om strategisch SDE+ subsidie aan te vragen. Strategie is essentieel om het meeste uit uw investering te halen. Wanneer investeer je in zonnepanelen? Binnen welke fase vraag je subsidie aan? Allemaal vragen waar u rekening mee moet houden om optimaal gebruik te kunnen maken van de SDE+. Naast het strategisch aanvragen van SDE+ subsidie kan Hezelburcht u ook overkoepelend ondersteunen bij het projectmanagement. - Bob Dubbeldam, MSc, Consultant Duurzaamheid, Energie en Milieu

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00