Tweede Kamerverkiezingen 2021: de partijen en hun standpunten over High Tech en ICT

Volgende week mogen we naar de stembus. Weet u al op wie u gaat stemmen? Niet? Wellicht kunnen wij u op weg helpen met een overzicht van de standpunten van de zes grootste partijen omtrent High Tech en ICT. Ontdek de visie van elke partij en wat dit mogelijk betekent voor de doelen en ambities van uw organisatie.

De partijen en hun visies

VVD

De VVD gelooft in start-ups en de kansen die deze te bieden hebben aan Nederland. Met name technologische start-ups kunnen volgens hen binnen korte tijd een snelle groei maken. Ze willen start-ups de mogelijkheid bieden om door te groeien naar scale-ups. De VVD wil de regels versoepelen om kenniswerkers naar Nederland te halen, meer geld en ruimte creëren voor innovatie en start-ups betere toegang bieden tot onderzoeken en resultaten van publieke kennisinstellingen. Daarnaast willen ze de toegang tot innovatieregelingen, zoals de WBSO, voor start-ups en scale-ups verbeteren.

Op het gebied van digitalisering wil de VVD groots investeren in doorbraaktechnologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en quantum computing. Doel: Nederland laten groeien en toonaangevend te worden op Europese schaal.

Tot slot kaart de VVD aan ruimte te willen maken voor zorginnovaties en slimme, digitale oplossingen (eHealth, zorg op afstand), maar niet of/hoe er geïnvesteerd gaat worden in de ontwikkeling van deze oplossingen.

PVV

PVV heeft geen standpunten over ICT of High Tech in het verkiezingsprogramma opgenomen.

CDA

“De toekomst is digitaal”, aldus het CDA. Volgens de partij biedt de digitale toekomst op economisch vlak grote kansen voor innovatieve ondernemers en start-ups. Hierin speelt samenwerking op Europees niveau een belangrijke schakel. Daarnaast stimuleren ze de innovatie en digitalisering in de zorg, van nieuwe behandelmethoden tot nieuwe technologieën om de zorg te verbeteren. Ook komen ze met een omvangrijk herstel- en innovatiepakket voor investeringen in onder andere digitalisering en innovatie. Voor projecten binnen deze gebieden wil het CDA procedures versnellen en vereenvoudigen om sneller resultaat te boeken. Met Cofinanciering vanuit het Nationale Groeifonds en InvestNL kan het mkb, grootbedrijven, start-ups en scale-ups helpen in de overstap naar nieuwe verdienmodellen.

Van krimpgebieden willen zij groeiregio’s maken door volop te investeren in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve economische clusters in het hele land. In het topsectorenbeleid komt de nadruk te liggen op nieuwe sleuteltechnologieën voor de Nederlandse economie, als het aan het CDA ligt.

D66

De partij wil investeren in digitale vaardigheden voor iedereen. Dit betekent onder andere het mkb helpen met de digitale transformatie, maar ook het bieden van bijscholing voor werknemers en werkzoekenden en de opleidingscapaciteit vergroten voor studenten in de techniek, ICT en kunstmatige intelligentie.

Daarnaast wil D66 zicht richten op sleuteltechnologieën die het fundament zijn voor nieuwe toepassingen. Ook vindt D66 dat geld voor belastingmaatregelen als de Innovatiebox vooral grote winstgevende bedrijven ten goede komt. Dit geld willen zij effectiever inzetten voor het stimuleren van innovatie zodat juist het innovatieve mkb, start-ups en scale-ups hiervan profiteren. Investeringen in dit start-ups en scale-ups moeten aantrekkelijker gemaakt worden en ook wordt samenwerking tussen deze bedrijven en universiteiten, hogescholen, incubatoren en fieldlabs aangespoord. D66 wil start-ups en scale-ups extra aandacht geven dus. Tot slot willen zij ondernemers de mogelijkheid bieden om nieuwe ideeën op kleine schaal te testen. Dit wordt ook wel het sandbox model genoemd.

GroenLinks vindt dat een duurzame en moderne kenniseconomie een innovatieve en dynamische ICT-sector nodig heeft. Het uitwisselen van technieken en het beschikbaar maken van kennis zijn daarbij zeer belangrijk. Daarom zijn zij voorstander van open source software en tegenstander van software-octrooien.

Daarnaast ziet de partij innovatieve ondernemingen op het gebied van bijvoorbeeld (bio)medische technologie, digitale technologie, games, platforms en 3D-printing als aanjagers van de economie. Zij willen ondernemingen die bijdragen aan een groene en eerlijke economie stimuleren door het Klimaatfonds voor hen open te stellen en (Europese) netwerken tussen innovatieve ondernemingen en grotere bedrijven te versterken.

SP

De SP heeft minder concrete plannen omtrent investeringen in (technologische) start-ups, scale-ups, of mkb. Ook lijken ze wat behoudender te zijn wat betreft digitalisering en technologische ontwikkelingen. Wel willen zij een ‘Commissie-Digitalisering’ instellen die de politiek adviseert over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen en voorstellen doet voor aanvullende burgerrechten in het digitale tijdperk.

Wat betekent dit voor uw subsidie- en fundingkansen?

Zolang de stemmen niet geteld zijn, kunnen we geen concrete actiepunten verwachten. Wel geven hun standpunten een beter beeld van hun prioriteiten en waar volgens hen (meer) in geïnvesteerd moet worden op gebied van High Tech en ICT. De meeste partijen geloven in de innovatiekracht en maatschappelijke bijdrage van ondernemend Nederland, dat brengt hoe dan ook subsidie- en financieringskansen met zich mee.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u weten welke subsidiekansen er op dit moment zijn voor uw innovatieproject? Onze High Tech en ICT specialisten staan u graag te woord.

Vragen? Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u meer weten over lopende (of toekomstige) financieringsprogramma’s voor uw innovatieproject? Laat uw vraag achter via onderstaand formulier!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00