Tweede Kamerverkiezingen 2021: de partijen en hun visies op Life Sciences, Health & Food en Wetenschap

De Tweede Kamerverkiezingen 2021 komen eraan. Voor veel mensen ligt de keuze al vast en anderen twijfelen nog. Twijfelt u nog? Wellicht kunnen wij u op weg helpen met een overzicht van de standpunten van de zes grootste partijen omtrent Life Sciences, Health & Food. Ontdek de visie van elke partij en wat dit mogelijk betekent voor de ambities van uw organisatie.

De partijen en hun visies

VVD

De huidige crisis heeft er toe geleid dat de VVD meer aandacht besteedt aan onderzoek naar infectieziekten. Daarom willen zij een Europees fonds voor gezamenlijke investering in de (Europese) ontwikkeling van vaccins, antibiotica en geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Ook moet Nederland meer investeren in onderzoek naar infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan en de risico’s voor de volksgezondheid daarvan.

Daarnaast wil de VVD innovatie in de voedselsector bevorderen. Zo willen ze Europese standaarden aanpassen om innovaties als CRISPR-Cas De CRISPR-Cas is een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om het DNA van virussen, bacteriën, cellen, planten en dieren op relatief eenvoudige wijze, zeer nauwkeurig en efficiënt te veranderen. Het kan ook wel worden gezien als een 'schaartje' waarmee op een heel specifieke plaats 'geknipt' kan worden in het erfelijk materiaal. Er kunnen genetische veranderingen aangebracht worden die leiden tot veranderde eigenschappen, of zelfs het toevoegen van geheel nieuwe genetische informatie. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van appels die niet meer bruin verkleuren doordat het DNA dat de eigenschap voor bruinverkleuring codeert, kapot is geknipt.
ook voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector mogelijk te maken. Dit draagt volgens de VVD bij aan voedselveiligheid, duurzaamheid, plantgezondheid en de voedselproductie.

Tot slot gelooft de partij in investeren in onderzoek en innovatie met betrekking tot sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie. Dit soort technologieën kunnen alleen ontwikkeld worden met behulp van hoogopgeleide mensen en door voldoende geld in onderzoek en ontwikkeling door bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen te steken, aldus de VVD.

PVV

De PVV heeft geen standpunten opgenomen in hun verkiezingsprogramma die aansluiten bij de sector LSH of de wetenschap in het algemeen.

CDA

De partij heeft grote plannen voor onderzoek naar nieuwe medicijnen, betere verpleegkunde en medische behandelingen. Zo willen zij met een budget van drie maal € 100 miljoen een groot nationaal onderzoek starten naar de behandeling van drie veelvoorkomende volksziekten: kanker, obesitas en Alzheimer. Aanvullend willen ze een nieuw Europees ontwikkelfonds opzetten voor verpleegkundig en medisch onderzoek.

Het CDA vind ook dat investeringen in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek achterblijven. Het Nationaal Groeifonds kan volgens hen een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe investeringen. Het fonds biedt ook voor de agrarische sector mogelijkheden voor investeringen in onderzoek en innovatie alsmede de versterking van kansrijke clusters van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de agrofoodsector. Ook ziet het CDA mogelijkheden in nieuwe technieken als genetische modificatie in plantaardig materiaal, zoals de CRISPR-Cas.

Tot slot willen ze wetenschappelijk onderzoek versterken voor een nieuw systeem in te voeren voor een eigen werkkapitaal voor jonge onderzoekers en hoogleraren. Dit zou in de toekomst ruimte moeten geven voor financiering van ongebonden fundamenteel onderzoek in alle wetenschappelijke disciplines.

D66

De partij wil fors gaan investeren in de wetenschap. Volgens D66 is het aantal Nederlandse onderzoekers overvraagd, maar is het onderzoeksbudget beperkt meegegroeid. Om dit probleem op te lossen willen ze het vaste budget voor onderzoek verhogen: 3% van het nationaal inkomen zal worden besteed aan onderzoek en innovatie. Een deel van deze verhoging gaat direct naar universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen om zo meer ruimte voor excellent onderzoek te creëren. Om extra druk op het subsidiesysteem te voorkomen willen ze samen met instellingen hier een plan voor opstellen. Verder wil D66 bedrijven en maatschappelijke organisaties stimuleren om meer te investeren in onderzoek en innovatie.

Zeker niet onbelangrijk, D66 heeft minder vertrouwen in onderzoeksprogramma’s en NWO-beursaanvragen. Het slagingspercentage ligt laag en concurrentie onder de onderzoekers verhoogt onderzoeks- en publicatiedruk zodanig dat kwantiteit boven kwaliteit gaat. Daarom kiest D66 liever voor directe financiering, maar ook een verhoging van het budget van deze programma’s en het stimuleren van versimpelde, efficiëntere aanvraagprocedures.

Daarnaast wil D66 samenwerking tussen opleidingen en onderzoeksgroepen stimuleren en sectorplannen die hieraan bijdragen een vaste plek in de financiering geven. Tot slot zal een deel van het onderzoeksgeld worden geoormerkt voor (ongebonden) fundamenteel onderzoek.

Net als D66 streeft GroenLinks ernaar om 3% van het nationaal inkomen te besteden aan onderzoek en innovatie. Daarnaast willen ze de competitie om onderzoeksgeld terugdringen en de bezuiniging van € 100 miljoen op alfa, gamma en medische studies ongedaan maken.

De partij wil dat Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten een belangrijke rol gaan spelen in onderzoek naar verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem. Ze zetten in op de ontwikkeling en export van kennis over duurzame en regeneratieve landbouw en efficiënte lokale voedselsystemen.

Op Europees niveau streeft de partij naar meer gezamenlijke inkoop en capaciteit om nieuwe medicijnen, vaccins en hulpmiddelen te ontwikkelen. Grote farmaceutische bedrijven op producenten van hulpmiddelen mogen van GroenLinks alleen gebruik maken van publieke subsidies wanneer ze hun winsten herinvesteren in de ontwikkeling van nieuwe producten of om hun prijzen te verlagen.

SP

De SP heeft weinig standpunten omtrent Life Sciences & Health of wetenschap opgenomen in hun verkiezingsprogramma. Wel wil SP de onafhankelijkheid van wetenschappers vergroten via een nationaal onderzoeksfonds. Vanuit het onderzoeksfonds kunnen bedrijven opdrachten aanbieden aan wetenschappers, zonder dat er een directe band is tussen bedrijf en onderzoeken. Zo kan het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek gewaarborgd blijven en worden artikelen gratis toegankelijk.

Wat betekent dit voor uw subsidie- en fundingkansen?

Zolang de stemmen niet geteld zijn, kunnen we geen concrete actiepunten verwachten. Wel geven hun standpunten een beter beeld van hun prioriteiten en waar volgens hen (meer) in geïnvesteerd moet worden op gebied van de wetenschap. Sommige stellen duidelijke plannen, zoals het verhogen van het vast budget naar 3% van het nationaal inkomen, in tegenstelling tot partijen die helemaal geen plannen communiceren. De toekomst zal uitwijzen of ze hun beloftes waar kunnen maken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u weten welke subsidiekansen er op het moment zijn voor uw (LSH&F) onderzoek? Onze specialisten zoeken graag uit waar de mogelijkheden voor uw onderzoek liggen.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor uw onderzoeksproject? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00