Topsector Energie publiceert details van regelingen in 2021

De Topsector Energie heeft de openstellingen en budgetten bekendgemaakt van interessante energie-innovatie subsidies in 2021Dit brengt verschillende kansen met zich mee om te investeren in duurzame innovaties. Hieronder een overzicht van de regelingen: 

Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)

 • Waarvoor: demonstratieprojecten gericht op energiebesparing, CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie
 • Wanneer aanvragen: 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022
 • Budget:  85,6 miljoen

DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen 

 • Waarvoor: innovatieprojecten gericht op het aardgasloos-ready maken van woningen, wijken en gebouwenDe regeling is gericht op het bouwkundig en installatietechnisch klaarmaken van de bouwwerken
 • Wanneer aanvragen: 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022
 • Budget:  9 miljoen

Topsector Energiestudies Industrie 

 • Waarvoor: haalbaarheidsstudies met betrekking tot innovatieve pilot- of demonstratieprojecten met een focus op kosteneffectief CO2-emissies reduceren
 • Wanneer aanvragen: 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021
 • Budget: € 8 miljoen 

Hernieuwbare Energietransitie (HER+) | Nu open voor aanvragen 

 • Waarvoor: vernieuwende projecten die leiden tot CO2-reductie en hernieuwbare energieproductieDe HER+ richt zich naast hernieuwbare energie ook op onder andere de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en opslag
 • Deadline: 31 maart 2021 
 • Budget: € 30 miljoen

Versnelde klimaatinvesteringen industrie | Nu open voor aanvragen

 • Waarvoor: investeringen in CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Denk hierbij aan investeringen gericht op energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur of overige CO2-reducerened maatregelen
 • Deadline: 14 december 2021
 • Budget: € 28 miljoen

Ondersteuning bij uw aanvraag 

Er zijn in 2021 weer diverse mogelijkheden om te investeren in duurzame innovatieprojecten en maatregelen. Wij onderzoeken graag welke van bovengenoemde regelingen binnen Topsector Energie het best aansluit bij uw project. Bent u bezig met de ontwikkeling van een andere (duurzaamheids)innovatie? Laat uw project dan toetsen op de mogelijkheden.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Vrijblijvend advies over de subsidieregelingen van Topsector Energie? Neem contact op voor meer informatie.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00